Yıl 3000 : Ders teknoloji tarıhı    Düşünceyle zayıflama     Dünyanın sonu ne olacak ! 

    Niçin Yaşlanıyoruz !      Kaos     Düzen     Borsa      Heyşeyin yok oluşu     Kuantum   Maliyet c++

    Matematik bitti    Enejinin ve bilginin  Durumu     Uzay yaratılmadan önce        Varlığın yokluğu     java                   

     A A değildir.         Hipnoz.         Uyandırma.    Cennet nasıl bir yer.          Şeytan

      İbadetler     Dil ve bilinç         Hayaller olmadan          C ++, program kodları.     Kiyamet alametleri

          Bilginin zirvesine yolculuk   Matematik ve yazılım   Zaman ve Ölüm nedir.

  

Bilginin zirvesine yolculuk ,

28 / 7 /2006

                                           Noktadan Başlar.

 

En Temel bilgi yokluk bilgisidir.    Hiç bir bilgin var olmadığı durum.  ( 0 ) ile temsil edilir.

En küçük bilgi nokta ile tanımlanır . ( 1 )  ile temsil edilir.

Bilniç   yokluk  ve  varlık  kavramı ile ortaya çıkar . Yokluk kavramı olmayanın  bilinçi  olmaz.

A-) En temel algoritma  değişim algoritmasıdır. 

0 -> 1  sıfırdan dan bire değiştir.

1 -> 0  birden sıfıra değişiştir. 

Değişim nasıl olmaktadır sorusu fark algorıtmasını  ortaya çıkarır.  

B-)  Fark algoritması

   Sıfırdan büyük yap  0 > 1 olur çünkü kümede başka  eleman tanımlanmamış.

   Birden küçük yap      1 < 0  olur çünkü  kümede başka  eleman tanımlanmamış.

fark var ise  eşitlik de olmalı  .

   Eşit kalsın  0=0      1 = 1  işlem yapma 

Üç temel algorıtma bilgisayar  ve   yazılımının  temelidir fakat bur da fonksıyon olarak tanımlanmıştır. 

 

C- )  Sayma algoritması 

0 <  algoritması   uygulanırsa  başka elemanlar da tanımlanmalı  -1  ,-2 , -3 ....

1 >   algoritması  uygulanırsa   başka elemanlar da tanımlanmalı 2 , 3  ,4 ......

0 < -1 ,-2 , -3 ....

1 > 2 , 3  ,4 ......

Sayma algorıtmasi  tam sayı kümesini ortaya çıkardı .

D - ) Toplama algoritması 

A dan B kadar sayıldığındakı durum veya B den A  kadar saydığımızdakı durum 

A+B = C = B +C

7+5 = 12 =5+7

E - ) Çarpma Algoritması 

A Kadar B   veya  B Kadar A sayarsak hangı değere ulaşılır .

A X B = C = B X A

3 * 7 =21 = 7 *3 

A *B = 19 diye birşey olamaz yanı öyle sayılar vardır ki  bir ve kendi harıç iki sayını çarpımı şeklinde yazılamaz . Bunlara asal sayı denir ve sonsuz adettir. 

2 ,3, 5 ,7 ,11 ,13 ,17, 19 ,23 ..... 

Asal sayların  varlığı tam bölümemezliğini ortaya çıkarır .  Rasyonellik sonsuz bilgi için zorunludur.

Asal sayı sonsuz olmasaydı sonsuz bilgi tanımlanamazdı . 

Algoritmaya girilen sayı ile çıkan sayını farklı olabilmesi rasyonelliktir.  ( p/q ) veya  a.bbbbbb....

Rasyonellik sebep sonuç ilişkisidir.

 F -)    Seçme Algoritması 

 Sayılar ortaya çıktığına göre 

  2N. Kombinasyon  ( Mekan kavramı ) 

 N kadar  nesneyi ( sayıyı ) kaç farklı şeçebiliriz . 

1 adet seçıp kendisi kadar  N adım  kendine ekleyerek ulasılan değer kadar .

N=6 için 1+1 =2   2+2=4    4+4=8  8+8=16  16+16=32  32+32= 64  = 2*2*2*2*2*2 = 26

  İkili sayı sistemi 

G- )  Dizme algoritması 

 N ! Permutasyon  ( Zaman kavramı )  

N kadar nesneyi kaç farklı dizebiliriz . 1 den N kadar olan sayıların çarpımı kadar .

n=5 içim   1*2*3*4*5 =120

Fonksiyon  sayısı verir. Foksiyonun rasyonel açılımında kullanılır. ( 3,14 veya 22 / 7 gibi)

     N ! = Permitasyon = Zaman : Diziliş ( N   den   -------->      N e Bire bir örten toplam fonksiyon sayısı n!/(n-x)!))

      2n = Kombinasyon= Mekan   : Birleşim ( Pisagor üçkeni , olasılık toplamı n!/(x!*(n-x)!))

       1 ! =1 < 2 üzeri 0 =1

     2! =2 < 2*2

      3! = 6 < 2*2*2 = 8

      4! =24 > 2*2*2*2 = 16

      5! =120 > 2*2*2*2*2 =32      

     Zaman kavramını oluşturan dizilişi kontrol eden sistemdir . Dizilişi kontrol eden sistem yoksa zamanda olmaz . Dizilişte değişen birimler maddeyi , değişmeyen alanlar boşluk kavramını ortaya çıkarır .

        3 ten büyük sayı için aynı an kavramı oluşmaz .   

      Yanı üç boyutludan fazla  uzayı algılanamaz . n! < 2n   koşulu olmak zorundadır. Zamanın içine mekan

 sığabilmesi için ! . Yoksa zaman kavramı oluşmaz geçmiş ve geleceği aynı anda algılarız. 

        Örneğin :  Bilgisayar  ekranında 10 pencere açtın 1000 siteyi inceleyeceksin . 100 ! permutasyon şeklinde bu siteleri inceleyebilirsin. ( hayalın ötesinde bir değer . )

   İç dünya  10 ! Permutasyon  ( Zaman kavramı ) > 210. Kombinasyon  ( Mekan kavramı ) 

   Diş dünya    1000! / (1000-10)! Permutasyon > 1000!/10!/(1000-10)! kombinasyon  vardır.

 İletişim  ( Küme elemaları + küme eleman dizme sistemi + küme elemanı seçme sistemi= hafıza  + algoritma + girdi ve çıktı ,  Yazılım = Ruh = İç dünya )

  İletişim kanalı  ( Küme uzayı + küme oluşturan sistem + küme =  bilgi kayıt ortamı + bilgi kontrol, gözlemci + bilgi          ,Donanım = Beden = Dış dünya  ) 

 Hız = Yol / Zaman          dalga boyu = iç  iletişim kanal sayısı  = y 

frekans =Kombinezon  /  Permutasyon =>  n! / ( ( n-x)!*x!) / n!/(n-x)! = 1/x!

L x=v t = y x  / x! f x(0)      anlık durum değeri ( 100 veya 500 gözlem gibi )

f x(0)  = 0 anındaki ( şu an ) gözlem değeri 

 

H -)  Bilgi  tanımı  algoritması

m kadar n adet sayını çarpımı .  

 nm.  Sayı sisteminin görüntü veya durum sayısı .

 n=10 m= 5 ise  105=100000 kadarolan sayılar.

J -) Bilgi giriş ve  çıkış algoritması 

n giren bilgi m çıkan bilgi 

 2n.  2m. =  2(m+n). İki farklı seçimin karşılaştırılması

 ny.nk=  ny+k.    İki farklı sayının ( Bilginin )  kıyaslanması , ölçüm işlemi

n=10  y=3 k=4 ise  1000*10000=10000000 toplam durum sayısı

Rasyonel sayı tanımı  p/q  veya  a,bbbbbbb.....  iki bolum veya tam ve kusurat sayısı ile gösterilmesi

pi = 3,14 , 22 / 7 gibi

 Dairenin çevrsini çapa oranı her ne kadar irasyonel sayı olsada yanı iki sayını bölümü şeklinde yazılamasa da  ölçüm için rasyonelleştirilmesi  gerekir.  Yaklaşık değeri alınmalı eyer sayısal sonuç isteniyorsa .

Dairenin Alan = pi * R*R/4  

K -)  Bilgi işlem  algoritması 

   a sayısından  b sayısına bütün durumlar .

  Bilgisayarda ikili sayi sistemi kullanıldığı için durumun daha iyi anlaşılması için bilgi girişin çıkış ve algorıtmanın bütün durumlarını 2 lik sistemle temsil edelim .

 2a . bigi giriş durumu  2b. Bilgi çıkış durumu  2a * 2b.=  2a+b.  Rasyonel sayı

 2a.kadar  2b. =  2a*b. a dan b ye bağıntı sayısı , rasyonel + irasyonel sayı

İrasyonel sayı p/q şeklınde iki sayının bölümü olarak yazılamıyan yanı tam sayıdan sonra virgülde sonraki hanelerin  sonsuza kadar değişerek gitmesi ve bir takrara yanı  moda girmemesidir.

En yakın iki rasyonel sayı arasında sonsuz irasyonel sayı vardır.  Bu ne demektirki  

Ne kadar küçük  nokta ( Alan )  olursa olsun o noktanın içinde sonsuz bilgi vardır.

0 ile 1 araında bütün rasyonel sayıları yazın , sayısal bilgi olarak arasına sonsuz sayı  yerleştirilir.

( Kralın yenı ussu  I,  tübitak yayınlarına bakın .)

Farklı ispat :   2a*b./   2a+b. iraksaktır.

a = b olsun  a sonsuza giderken  2a*b./   2a+b. =>  .    2a*a./   22a. =>  2a/2. İraksaktır .

Virgülden sonrakı sayıları , bir dizi ile temsil edilir.

Bu dizi sayılabılır veya sayılamaz ve sayılamıyan diziler çoğunluktadır . Bu demektir ki

Herhangi bir  algoritma ile bütün sonuçlar üretilemez .

Gödell'in eksiklik teoremi sınırlı doğrullarla bütün gerçekliğın ortaya  çıkarılamıyacağını söyler.

Turing makinesi göstermiştir ki  bir algoritmanın durup durmayacağın söyleyen genel algorıtma yoktur .

Örneğin : 40 basamak bir sayı verilse ve bu pi sayısı veya e  sayısının herhangi bir basamağından alınıp alınmadığının tespiti ,  işlem yaparak bulunabilinir  fakat  bulunamassa  sonsuza kadar işlem yapılamıyacağına  göre  algoritmanın durup durmayacağını  bilmenin yolu yoktur.

Zaman  rasyonelleştirme işlemidir. Zamanın gösterdiği yer basamak değeridir yanı  İşlem sayısı.

L -) Uzay sonsuz olamaz .

 Hareket için iki nokta gerekli . İki nokta bölünebiliyorsa aradaki mesafe ölçülebiliyor demektir.

Mesafe ölçümün  sayısal karşılığı p/q şeklinde rasyonel sayıdır.

Bir birimlik ikiz kenar dik üçken çizelim   1*1+1+1=kok (2) , uzun kenarın uzunluğudur.

fakat bu rasyonel sayı olmadığı için p/q şeklinde yazılamaz.

p/q = Kok (2) ise p*p=2*q*q  olmalı p*p  her zaman çift sayı  öyle ise p de çift sayıdır.   p çiftse q da çiftir . Çünkü   (p*p) / (q*q)=2

q/p elenmediği şeklindeki ilk kabulle çelişir öyle ise kok(2) bülüm şeklinde yazılamaz .

Dolayısı ile uzun kenarın uzunluğu tam doğru ölçülemez . Bu da dik üçkenin tam çizilemeyeceğini  ve tam  dikdortgen  cizmenin mümkün olmadığini gösterir .  Pİ sayisi irasyonel sayı olduğu için tam dik açı yani mutlak tam  iki parelel doğru da çizilemez.  

İki paralel doğru çizilemiyorsa   uzay sonsuz  olamaz .

A ve B noktası arasındaki  en kısa yol doğru değildir. Doğru üzerinde herhangi bir noktanın tam doğru üzerinde olup olmadığını  kontrol etmenin  yolu başka bir paralel doğru cizmeyi gerektirir.   

İki nokta arasındaki yol sonsuz noktaya bölünebilir . Fakat en yakın noktalar  arasında sonsuz irasyonel değişken var olduğu için sonsuz ölçümün hiçbiri bir birine eşit olamaz .

 Dort boyutlu uzayda yaşarıız  , hiz ,mesafe , zaman görecelidir .

M -) Olasılık  irasyoneldir , mağlup edilemez.

Uzay sınırsız tanımlanamadığına göre  kümenizin eleman sayısı sınırlıdır .

Eleman sayısına göre elde edilecek Bağıntı sayısı ve Fonksıyon sayısı da sınırlıdır .

Öyle ise en mükemmel organızasyonlar çok azdır ve bu mükkemmel algorıtmalar MIkro uzayla Makro uzay  arasında yer almalıdır .   Permitasyon olark en çok ihitmal üreten fonksiyon bölgesi  n! / (n!-(n/2)!) dir .

Canlılar bu algoritmalardir .  

Yaklaşık uzayın çapı 1040. m , en küçük noktanın  çapı 10-40. olup  Yaşadığımı uzayının  toplam nokta sayısı .

1080. * 1080. 1080. = 10240. adet olup ,  1057600. kadar durum sayısı vardır.

Fizksel gözlemler evrenin genişlediğin yanı uzak galaksilerin bizden uzaklaştığı ışığın tayfını kırmızıya kaymasından anlaşılmıştır .

Uzayda hidrojenin var olması , yıldızların yakıtlarını tüketmemiş olmaları , termodinamığın ikinci yasasına  göre kullanılır enerjinin var olması evrenin bir başlagıcı olduğun ispatlar .

Büyük patlama ile evrenin yaratıldığı patlamanın külü olan kozmik radyasyonun kelvin  3 derece olması

ile anlaşılmış ve evrenin genişliyor olması bunu doğrulamıştır.

 Patlama ile düzen oluşamaz. Olasılığın çıktısı kontrol edilemez ve yalnızca gözlenerek rasyonelleştirilir.

19 tane evrensel  sabıt maddenin  düzenini anlama konusunda ki  yaklaşımın doğruluğunu belirler.

19 evrensel  sabit sayısı , 19 anlaşılması mümkün olmayan durumun varlığını gösterir.  Sabit sayılar irrasoynelliği  rasyonelleştirme cabamızı ifde eder.

N -) Özgür irade ve Cennet

 

Ateş     = Enerji       = Dalga = Rasyonel Sayı = Cehennem

.q=Giriş verisi  ( datası=sayısı ) ve p= Çıktı verisi (datası=sayısı)  q/p matimatıksel anlamda  rasyonel sayı , fiziksel anlamda  dalga boyu / frekans  

dalganın yapısını beirleyen eneji ve momentum  etkisi , ortamın madde yapısıdır ,  iç algoritmalardır yanı irasyonellik çıktıyı  belirler.

Giriş = klavye, cd, dvd vs

Çıkış = monıtor , yazıcı, hoparlor

Toprak  =Madde   =Parçacık = İrasyonel Sayı = Cennet

Algorıtma işlemleri , dalgayı ortaya çıkaran yapı

Merkezi işlem birimi , Harddisk, hafiza kartı , ana kart vs

Kalem ve defterin yazandan üstün olduğunu savunan şeytan nefis=giriş bilgisi (sayısı) , davranış= çıkış bilgisi (sayısı ) olmadan ruhun (algoritmanın ) işlevi önemsizdir der .Şeytana dendi : Rasyonelleştirme işlevinde görev almana izin verildi yanlış olanları ayıkla.  

Denizdeki dalgada  su molekkülleri aşağı ve yukarı hareket ederler , fakat bize ileri doğru bir kütlenin hareket ettiği izlenimi uyandirir . Kütle hareket etmeden Enerji ve Momentum aktarılmıştır . Enerji girdisine karşı momentum çıktısı alınır ve rasyonel sayı  bilgisini içerir. Oranı  Hız ortalamsını ,  olasılığını verir. Denizdeki su sürtünmesi ile is enerjisine dönuşen kayıp doğrusal momenti azaltır , Ruzgarlar dalga enejisini artırırsa  ( girdi ) momenttum da artar.

Dalga birçok parçadan oluştuğu için her parçanın hız farklı olabılır dolayıs ile enerji ve momentum farklı sonuç üretır.   Yanlız ortalamsı gözlenir. Aradaki irasyonellik çok daha büyük değerle simgelenir.

Yanı ayrı enerji ve momentum toplamı hız ortalması ve kütle ortalamsı çarpımına matematıksel olarak eşıt değildir.

v1=3  m1=2   v2=5 m2=6  

M1=3*2+5*6= 36

E1=3*2*2/2+6*5*5/2 = 81

m12=(m1+m2)/2 =(2+6)/2=4

v12 = (v1+v2)/2 = (3+5)/2 =4

M12=4*4=16 < M1= 36 dan

E12 = 4*4*4/2 = 32 < E1 = 81

Dalga ile parçacık arasında bir çelişki var .

Eyer isi enerjisi ortaya çıkmassa .Yanı  her ilişkide şeytan vardır .

Momentın ve Enerjini sayısay değeri dolayısı ile görüntü uzayı azalıyor.

İrasyonel sayı küçülüyor ve rasyonel alana giriyor.  

Dalganın hizi ortama göre değişir. Ses dalgası havada daha yavaş hareket ederken suda ve kat cisimlerde 

daha hızlı hareket eder. Işıkta suda ve katı saydam maddenin içinde  yavaşladığı için kırılır .

Dalganın hızını belirleyen ortam madde ve enerji arasındaki oran yanı rasyonel değeridir.  

c = ışık hızı , m = Kütle olmak üzere madde enerjiye donuşur . 

E=mc2. meşur Enistein formülü dalga parçacık ilişkisini gösterir.

Madde den enerji elde edilme miktari kullanılabilen maksımum hız tarafından belirlenir. Başka kuvvet kullanarak   eyer sonsuz hız kullanılabilinirse bir elektrondan sonsuz enerji elde edilebilinir. Elektronun hızını sonsuza çıkarılabilinir yani İki rasyonel sayı arasında sonsuz irasyonel sayı vardır , dolayısı ile her kuantum parcası sonsuz bir enerji içerir çünkü madde irasyonel bilgi taşır.

Çekim kuvvetini kullanarak bir elektrondan dunyaya bir yıl yetecek eneji elde edilebilinir.

Biyolojik  kuvvetini kullanarak bir elektrondan güneşin kütlesinden daha fazla eneji elde edilebilir. Yaşamın kaynağı güneşten gelen düşük entropili enerjidir.

Akıl kuvveti öyle hızlıdır kı 10-40. sn de evredeki  10240. noktaların hepsini gezebilir dolayısı ile Akıl  kuvvetini kullanarak bir elektrondan evrenin  kütlesinden daha fazla eneji elde edilebilir. Düşünebildiğinize ve her yerde aynı fizik yasaları geçerli olduğuna göre böyle bir hız vardır.  Akıl kuvveti öylesine zayif bir kuvvettirki  güçlü kuvvetin 1057600. te 1  dir. fakat yoğunlaştığı zaman bütün fizik , kimya , biyoloji , tarih , hukuk , ahlak vs  yasaların hepsini  değiştirir çünkü bir elektronun üstüne  evrenin bütün bilgisini kaydedebilir .

Akıl kuvvetin kullanark silah ,ulaşım aracı , bilgisayar yaptığınızı düşünün dehşet değil mi ! Taş devrinde yaşayanlar için günümüzün teknolojisi de aynı oranda dehşet verici .

Nefis ve cehennem rasyonel sayı kümesi içinde yer alırken Akıl ve Cennet irasonel sayı ( Sayı Bilgidir ) kümesinin içinde yer alır .

Hani Rabbin meleklere 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım' demişti de; melekler 'Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni, överek yüceltiyor ve kutsal sayıyoruz' demişlerdi. Allah da 'Sizin bilmediklerinizi ben bilirim' demişti."

Bakara suresi 31. ayette geçen "Ve Adem'e bütün isimleri öğretti"

(Bir halife yaratılacağını öğrenen meleklerin tepkisi, Bakara suresi 30. ayette şöyle geçiyor: "Oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın?")

(Sad suresi 71. ayet: "Bir vakit Rabbin meleklere: 'Ben dedi, çamurdan bir beşer yaratacağım.'' 72. ayet: ''Onu iyice biçimlendirip ona Ruhumdan üfleyince hep birden, hürmet göstermek için ona secde ediniz.")

Ta-Ha suresinin 119. ayetini gösteriyor. ("....Orada asla susuzluk çekmez ve güneşin kavurucu sıcağına maruz kalmazsın"):

Taha suresinin 116-121. ayetleridir. ("Bir zaman biz meleklere, 'Adem'e secde edin' demiştik. Onlar hemen secde ettiler; yalnız İblis hariç. O diretti. Bunun üzerine: 'Ey Adem, dedik, bu, senin ve eşinin düşmanıdır. Sakın sizi (ikinizi) cennetten çıkarmasın; sonra yorulur sıkıntı çekersiniz. Şimdi burada senin için ne acıkmak vardır, ne de çıplak kalmak. Yine sen burada susuzluk çekmeyecek, sıcaklığın sıkıntısını duymayacaksın. Sonunda şeytan onun akılını karıştırp 'Ey Adem, dedi, sana ebedilik ağacını ve eskimeyen bir saltanatı göstereyim mi?' Bunun üzerine ondan (ikisi) yediler. Böylece kendilerine çirkin yerleri göründü. Üstlerini cennet yaprağı ile örtmeye çalıştılar.")

  Bir bayan için Çay kelimesini ele alalım .

  Kendini istemeye geldiklerinde servis yaptığı Çay 

  Anne babasının misafir geldiklerinde ikram ettikleri Çay

  Okula gönderirken çocuklarına hazırladığı Çay

  Eşiyle dişarda yedikleri özel yemek üzerine içilen Çay

  Bahçede toplanan Çay 

Alım yerinde satılan Çay

  Müşteriye ikram edilen çay 

 Çay mahsulun parası , Beş yıldızlı otelde ödenen astronomik  Çay parası  

İngittere ye , japonya ya  çay için gitmiyorum !

 Her zaman , Her ortamda Çaya farklı anlam yüklenerek sonsuz değer üretir.

Dolasyısı ile Mellekler onlara öğretilen rasyonel bilgi elde edebilirler . Çay  kelimesı porgramlanmış olarak kullanabilirler . Veri giriş çıkışı vardır ve rasyoneldirler . Bize öğrettiğinden başka bir şey bilmeyiz diyorlar.

Fakat Adem topraktan yaratıldığı yanı irasyonel olduğu için her isme her zaman , her yerde , her ortamda farklı değer yükler. Adem özgür iradeliği irasyonellikten geldiği için  program yapabilir , durumu değiştirebilir.  İrasyonel dunyayı kendi nefisini kullanabilme  çapına göre rasyonelleştirebilir.   İyi ve kötüyü seçme özgürlüğüne sahiptir.

Yukardaki anlatılan bilgi teorisine göre irasyonel ve rasyonel sayı arasındaki ilişkidir. 

Melekler ateşten = Enerjiden yaratıldıkları için  rasyonel sayı bilgisi olduklarından  kendi kendilerini programlayamaz  . İnsan Topraktan = Madde den yaratıldığı için irasyonel sayı bilgisi içerdiğinden kendi kendini programlar. Ölümle birlikte amel defteri kapanır yani kendini değiştirebilme, programlayabilme biter.

Böylece cennetten faydalanmak  için neden İslami inanca sayıp olmak gerektiği ortaya çıkar . 

 

P -) Niçin bilgi var ?

Maddenin fiziksel özellikleri , sertliği , yüzey gerilimi , buharlaşması , donması , esnekliği vs

 Maddenin bin bir  kimyasal  özellikleri , dunyadakı oranları , canlıların kitaplara sığmayan genetik bilgisi  vs

Matematik , tarih , sosyolaji , coğrafik , Astronomı , parcacık fiziği vs 

Şu an internet te dolaşan bilgi bile insanın  üşütmesi için yeter. 

1- Niçin bilgi var ?

2- Niçin yaşam var ? . 

3- Niçin İnsan var ?

4-  İnsanalığa bilginin öğretilmesindeki amaç ne ?

Dort dortluk soru .

Son sorudan başlasak iyi olacak . Sanırım son soruya vereceğimiz yanıt diğerlerini de cevaplanmış olacak.

Birinci soruyu yanıtlamadan dorduncu soru yanıntlanamaz görünüyor.

Biz yine birden başlayalım . 

1- Niçin bilgi var  sorusun tek yanıtı var . Yaratıcı olduğu için ! Allah olmassa bilgide olmaz.

Sayılar sonsuz mu , asal sayılar sonsuz mu , sonsuz.

1/2 + 1/4 + 1/ 8 + 1/ 16 ...........+ ......+   = 1 mi . Evet yakınsak

1/4+1/9+1/16+1/25+1/36 +......+ ......+  = 1,643....mi . Evet  yakınsak

1/2 +1/3 +1 /4 +1/5 + 1/6 .....+ ......+ .... = sonsuz    mu. Evet iraksak

Bir serinin sonsuz toplamı sabıt sayı olanilmekte.  Sınırlı bir alanın çevresi sonsuz , Sınırlı bir hacmın sonsuz yüzeyi olabilir. Sınırlı bir zamanda sonsuz hikmetler olabilir .

Pİ sayısı e sayısını sonsuz diziler şeklinde  toplamı yazılabilmekte ve bunlar irasyonel sayılardır ve  virgülden sonraki basamakları sonsuza kadar devam eder. 

Türev tanımı : Sürekli fonksıyonda herhangi  fonksıyonu herhangi bir noktasındaki değer sonsuz küçük değiştiğinde bu sonsuz küçük oranı 

dx=0 çok yakın dx=1/x  x=sonsuz  dx=0 rasyonel sayı olarak fakat  irasyonel  sayı olarak 0 değil .

  f '(x) = ( f(x+dx)-f(x))/(dx)

S=1/2 . g . t 2 = serbes düşen cismin aldığı yol .

Yol denkleminin türevi hız denklemini verir .

V= (1/2 .g . (t+dx)2 -1/2 . g .  t 2 ) / dx =>   1/2.  g .(2.t.dx+dx.dx)/dx => 1/2.g 2.t +1/2.g.dx

dx=0 olduğundan hız denlemi

V = g . t ; Hız = ivme * zaman

Sonsuz küçükleri  kullanarak başka fonksıyona ( sınırlı bir sayı bilgisine )  ulaştık .

Bir eğrini altında kalan eğrini alan , o fonksıyonun türevin tersi olan integral alınarak bulunur.

 Sonsuz küçük adımlarla sonsuz defa  toplayarak sabit bir değer  bulunur .

Sonsuz sayılar = ordinallar la toplama , çarpma ,us alma gibi işlemler yapılır ve 21 Asırda Matematik sonsuz sayılar üzerinde  gelişeceği tahmın ediliyor .  Sonsuz sayılarda bir başlangıç kabul edildiğinden w sonsuz büyüklükte sayı olmak üzere w=w+1 =!  1+w=w   veya 2*w=w !=w*2=w  dır . İşlem sırası önemlidir bire bir eşlenemediği için . Bir başlangıcı olan yaratılanların üstünlüğü konusundaki mualefetin sebebi yukardaki eşitsizliktir. Şeytan beni ateşten onu (Adem'i) topraktan yarattın ben ondan üstünüm  demekle , (Şeytan) Rasyonel başlangıcın İrasyonel başlangıçtan üstün olduğunu savunmuştur. 

 Sonsuz bilginin bir başlagıcı olmadığı gibi bir sonu da olamaz . En gerçek temel kabul edilen şeyler dahil mutlak gerçekliğin gölgesi dahi olamaz. Sonsuz bilgi içinde sınırlı bilginin ( Rasyonel olanın  ) bir seçim yapma yanı bilgi ortaya çıkarma olasılığı yoktur. 

a - ) Sonsuzluk var. Sonsuz sayı var ve sonsuz bilgi tanımlanabilir öyle ise  sonsuz bilgi var  . 

b- ) Sonsuzluk bölünemez öyle ise sonsuz bilgide bölünemez . 

c -)  Bilgi varsa bilginin de sahıbı vardır .

d- ) Sonsuz bilgi tek olduğu için bilginin sahibi de tektir.

e-) Sonsuz bilginin sahibin şu şekilde tarif edilebilir. 

 Eşi benzeri ve dengi olamaz . Bir şeye ol dedimi o olur . Güçü sonsuzdur . İlk ve Sondur .Herşeyi bilir , görür , duyar . Onun izni olmadan bir yaprak bile kıbırdayamaz . Hikmet sahıbıdır . İyiliğin ve kötülüğün kaynağıdır . Yaratmak ve öldurmek yalnızca ona mahsusdur . Diridir , Bakidir .   Rahman ve Rahinmdir . Hesap gününün sahibidir . 

 99 isimle özetlenecek   sıfatlarin hepsi ,  yalnız tek olan sonsuz bilginnin  sahibi  Allah'ındır  .

Allah olmassa sonsuz bilgi olamaz , sonsuz bilgi olmadan sınırlı bilgi de olamaz , sayı kavramı da olamaz hiç bir şey olamaz . Allah vardır ; yokluğuda , noktayıda  ancak Allah yaratabılır .  

Allah' ın gönderdiği ile iman edenler cennete girer . Yeter ki Allah'ın  gönderdiklerin rasyonelleştirmeyelim . Nefsimize uyduğu gibi fetva vermeyelim . İrasyonelliğin hiç bitmediğini bilgi kaynağının sonsuz olduğu ve sonsuz güzellğe ulaşmak için Allah'i kalbimizde misafir etmemiz gerektığını unutmayalım . Mutlak özgürlük için yaşayalım . Cihadın yenilik için savaşmak olduğun bilelim .

Allah var oduğu için bilgi var .

  2- Niçin yaşam var ? .  Yaşam var olmaktır .

  Var olmak A nın A olmamasıdır . A bilgisi başka bir yere kaydedildiğinde yani gözlendiğinde A artık bilen A olduğu için bilinen A ile bilnmeyen A eşit olamaz . 

  1 -> 0  

İlk temel algoritma  veya fonksiyon .

Zaman n! permtasyon ( değişim ), mekan 2 n  kombinasyondur (seçim ) .

İki türlü  yaşam vardır .

Ateşten =, Enejiden = Dalgadan yaratılmış yaşamlar . ( beli bir çalışma suresiden sonra duran algoritmalar )  ( Tam  sayılar kümesi  ;  yaşamı yani hüçre , bitki , hayvan , insanın  maddı bedenleri ( donanımları ) . Rasyonel sayılar kümesi ; cinlerin şeytanların, meleklerın  ruhuları  ( yazılımları ) 

Topraktan = Maddeden = Parçacıktan yaratılmış yaşamlar .  ( rasyoenellik üreten durmaya algoritmalar ) ( İrasyonel sayi kümesi , İnsan ruhu ) 

Yaşam var çünkü bilgi var dolayısı ile bilginin sahibi var bilgi ile sahibi arasındakı ilişki var o ilişki de algoritmadır.  Bir bilginin var olması için algoritmanın çalışması gereklidir.  Beden ( Dananım = İletişim kanalı = bağıntı ) ve ruh ( Yazılım = iletişim = fonksyon) birlikteliği   algoritmanın çalışması yanı yaşamdır , durması veya  ayrılması  ölümdür. 

Yaşam var çünkü bilenler ve yaratan var .

3- Niçin İnsan var ?  Çünkü iktidar var . İrasyonellik var , Olasılık var . 

herşeyi sudan yarattık" (el-Enbiyâ, 21/30). ...

İktidar farkıdanlıktır , ayırma , denetleyebilmedir ; 1 ise şunu 0 sa bunu yap gibi .

Bir varlığı ( Örneğin uzunluğu )  ne kadar  küçük parçaya bölersek bölelim  elde  edeceğimiz sonsuz küçük zerrenin içinde sonsuz bilgi vardir . Yani  en yakın iki rasyonel sayı arasında sonsuz irasyonel sayı vardır. Bu olasılığı yenilmez kılar . Olasılık ( İrasyonellık ) iktidara boyun eğerek rasyoneleşir,  Kadının  teslim olması gibi . Örnek olarak iki Asal sayının çarpanlarını biliyorsan sifrelenmiş metni açabilirsin çünkü genel anahtarı bilyorsan özel anahtarı bulman için sayıyı çarpanlara ayırmak gerekmez. İki asal sayıyı çarpmak kolay fakat bunun tersini yapmak  çok zordur .  Bin basamaklı Pi sayısını elde etmek  tek tek basamak kontrolu ile bulmak  mümükün olmasayıdı yanı bütün basamak değeri ile sonuç kontrol edilmesi gerekseydi bu büyüklükteki bir pi sayısı ( dairenin çevresi bölü dairenin çapı ) asla hesaplanamazdı . NP problemleri aşamalı denetleme yöntemi geliştirilemediği için çözülemiyor ve henüz çözülüp çözülmeyeceği belli değil . Kazanma olasılığı çok küçükte olsa iktidar  her zaman kazandırır .

Ademle Havva yasak meyveden yemesi özgür iradelerini kullanarak rasyonelleşmeleridir  yanı cennetten kovulmalarıdırki bu şeytanın rasyonel düşünmesi sayesınde olmuştur. .  

Su hidrojenin oksijenle birleşmesi yanı yanıp saflaşmasıdır.  Su Cehennemden ( rasyonellikten ) çıkmış Cennete dahıl olmuştur İrasyonel kümenin içindedir öyleki bu küme  rasyonelliği de içine alır ( Mellekleri saf su gibidir.)  . 

Taş Cehenneme aittir birşey üretmez  , irasyoneldir ,Toprağın ne üreteceği belirsizdir .  Taş bölünmezliğe  toprak bölünmeye yani rasyoneleşmeye açıktır. 

Su irasyonelliğin  en açık örneği donarken +4  dereceden sonra yoğunlığunun azalmasıdır. 

Pis su , temizi su , tatlı su , tuzlu su , Yağmur suyu , nehir suyu , domates suyu , banyo suyu ,aşk suyu , gül suyu 

Hemen, hemen susuz üretim yok gibidir , demir işlerken , kumaş boyarken , temizlik yaparken , taşımacılık vs 

 Canlı organızmaların büyük yüzdesi su içerir . Her türlü duyguyu , düşünceyi de içinde sağladığı bir kayıt ortamıdır su . Bilgisayarın manyetik bilgisi  , remde ,  harddiskte , cd de , dvd deki  gibi su maddenin  hareket bilgisinin kaydını tutar. Su maddeye hükümranlik imkanı sağlar ve insan bedeni ile mükemmelleşir. 

Dilin irasyonelliğini   beyin suyudan ki kayıtan gelir  ve insan özgür iradeli varlık  olur.

Aristo zamanında görmenin gözden çıkan ışlıkla olduğunu savunulurdu dolayısı ile hareketin sürekli bir kuvvet etkisi ile olduğunu  , ağır taşın hafıf taştan daha hızlı düştüğü sanılırdı . Gerçeğe en yakın açılama idi. 

Newton zamanında ışığın sonsuz hızı olduğunu sanıyordu , sonsuzluk kavramı olmadan hareket olamazdı . Eytlemsizlik kavramı zorunlu çıkarsama olarak ortaya çıktı . Zaman ve mekan mutlak olur eyer zorunlu hız sonsuz ise.

Enisteyin zamanında , ışığın hızı ölçülmüştü ve  matematik mikro ve makro uzayın sınırlı olması gerektiğini gösteriyordu deney ve gözlemler bunu doğruladı . Işık hem dalga ( Rasyonel ) hem parçacık ( İrasyonellik ) gösteren manyetik kuvvetin eseri idi.  Son hız 300.000.000 m/sn olduğuna göre zaman  bu hıza yaklaştıkça küçülmeli ve durmalı idi . 

 Çekim kuvveti olmadan makro uzayı açıklayan bir teori olamaz . Çekim kuvvetini manyetik kuvveti etkilemesi için ışıktan hızlı olmalı fakat bu gözlenemeyen ve kontrol edilemeyen çekim parçacığın varlığı kabul edilip gerçek teori inşa edilemzdi .  Öyle ise madde zaman ve mekanı eğmekte idi . Çekim kuvveti yok farzedildi.  Hareket eden madde geleçeğe etki etmeli madem çekim kuvvet yok ki bu da dolaylı yoldan çekim kuvveti işiktan hızlı olduğunu kabuludur . Görecelik terorisinin çekim kuvvetini kullanılmasına kadar devam edeceğini göstermekte  eyer kullanılabilirse . Kaybolan yıldızların yerine yenin , bilseydinizki bu ne büyük bir yemindir. 

Tanrı zar atmaz demiş Enistein insanı ilahlaştırarak , kuvantum fiziğin deli saçmalığına .

 Yeni matematik gerekli fizikçileri şizofreniden  kurtarmak için . NP problemini çözen ve çekim kuvvetini kullanmaya sağlayarak inşa edileçek teknoloji ile yaşadığımız evreni paralel uzaya dönüştürecek ; bu bilgiye gereksinim var entropi artışı uygarlığın sonunu getirmeden .

Firavunlar zamanında çekim kuvvet kullanılıyordu ve pramitler bu kuvvetten faydalanarak inşa edildi. 

Musa Kızıl denizi çekim kuvvetini kullanarak yardı , Firavun çok tanrılı inanca sahip olduğu için kendi yolunu açmalı idi . Tek yol Firavunun  inancı ile çelişiki oluşturmakta idi Bu yüzden denizin kapanmasını engelleyecek  çekim kuvvet işe yaramdı çünkü çekim kuvvetinin kullanımın sağlayan biyolojik kuvvet akıl kuvveti ile desteklenmesinden yoksun kaldı . Firavun secdeye kapandı anne karnına geri döndü biyolojik saflaşma ile oluşan maksımum biyolojik güç tek yolun kapanmasını engelleyenmedi . İkinci yol olsaydı bu mümkündü . Tek yolun kontrolu Allah birdir ondan başka ilah yoktur duası ile oluşan inançla olabılır .  Felsefe ve bilimin ulaştığı son nokta teklik ilkesi  yani herşey birdir.

İnsan secde için var . Mutlak özgürlük için !

 

4-  İnsanalığa bilginin öğretilmesindeki amaç ne ?

 İrasyonel davranış öğretisi  ( Toprağın, maddenin, kesinliğin  öğretisi ;  dua  , bütünden parçaya gidiş yanı  irasyonellikten rasyonelliğe  , doğu felsefesi (pi = pi= 3.141592...)    sayısı   3.14   der. )

 Bütün peygamberler İslam dinini getirmiştir. 

İslam dini ;Tek tanrı inanci ve ölümden sonraki sonsuz hayat inanci ile bireyi irasyonelleştirir . Kendi özgürlüğünü hatırlatır.  İbadetlerle mükemmel birey oluşturarak üstün toplum inşa eder. Ben den ( irasyonellikten ) bize doğru mutlu toplumu  ( rasyonelliğe ) zekati emredererek ve faizi yasaklayarak yapar. Toplumda kaos olmaz. Düşük entropi korunur.  Tanrıya inanmayan  birey  ölümle birlikte algoritması  durur . ( Hipnoz çalışmaları , ölümeden sonrakı hayata  inanmayanın ahlakı bir bağı olamaz ) . Çok tanrı inancına sahıp olanlar ve Tekrar doğuşa inananlar algarıtmaları durmaz fakat rasyonel sonuç üretirleri. Mod yanı aynı sonucun tekrarı  dış gözlemci ile tespit edilir . Sürekli  cehennemde kalırlar. Rasyonel sayı  bilgi dunyası yanı entropini her zaman artığı dunyada kalırlar ve irasyonel bilgiyi algılayamazlar . Algoritmanın durduğun dış gözlemci tespit eder. 

 İslam inancına sahıp olanlar aşkın tanrıya inanadıkları için sonsuza kadar irasyonel bilgi üreterek var olurlar . Mükemmel ölçüm , güzellik ve mutlulığa yolculuk devam eder.  Entropi her zaman azalır. Cennet iİrasyenel bilgi dunyasıdır. 

Rasyonel davranış  öğretisi ( Ateşin,dalganın , tesadüfün öğretisi ; istek, parçadan bütüne gidiş yani rasyonellikten irasyonelliğe , batı  felsefesi 3.14   (pi = pi= 3.141592...)  sayısıdır der. )

Toplumu esas alıp bireyin sonsuz varlığını yok sayıp  toplumun bir parcasını sayan,  bireyi rasyonelleştirip yok eden sistem ;  başkasına zarar vermeycek şekilde bireyin her türlü isteğini yapapileceği , içki kumar , seks ,  ve faiz yanı çalışmadan kazma . Biz den ben e doğru iniş kaos ve kan dökücü  insan ortaya çıkarır. 

Faizin olduğu , sermayenin  vergilendirilmediği sistemde güç kısa zamanda azınlığın elinde toplanır.  Faiz sisteminde faiz  alanda veren de kaybeder yalnızca aracı kazanır . Günümüz dünyasında bireyler , kurumlar , devletler  gelecekteki emeklerini , kazançlarını çok küçük bir azınlığa satmış bulunmaktadır.  

Savaşların sebebi  tek elde toplanan güçün çalışmak zorunda olan emekçı ( Modern köleler ) ile paylaşmamak onum yerine diğer toplumun varlığını paylastırmakla hem kendini hem devleti güçlendirmek .İslam dişi toplumlarda  genellikle İçten gelen baskı ile savaş yapılırken islam toplumda genellikle dıştan gelen nedenden dolayı savaş  yaparlar.

Mekke den Medineye göç baskı ıle olmuş , Medine de yapılan savaşlar Mekkenin saldırları , Mekkenin Fethi Medinenin anlaşmalara uymamaları , İran , Cin , Bizans , Haçlı , saldırıları ve Moğol istılaları .

Savaş var olmak ya da yok olmak olduğu için en büyük bilimsel , teknolojık ve topluımsal sıçrama  şavaş zamanı olmuştur.  

Haçlı seferleri güçlü Osmalının ortaya çıkmasını ve doğu Avrupaya kadar yayılması ile sonuçlanmıştır. Güçlü Osmalı Avrupayı dar bir alana sıkıştırmış ticaret yolları kontrol etmesi yeni yolların aranmasına ve Amerikanın keşfine yol açmış . Hal uzayın büyümesi ile Avrupada  oluşan düşük entropi  ilerlemenin motoru olmuştur.  

Medeniyetler çatışması askeri anlamda İslam devletleri karşısında muazzam güç barındıran batı toplumları karşısında asimetrik savaşı ortaya çıkarmıştır . Batının Felsefe üstünlüğünü kabul etmeyen İslam toplumları arasında  terore baş vurmayan  devlet  daha üstün felsefe üreterek batıya üstünlük sağlayacak . 

  Felsefe alanında sağlanacak bu üstünlük , ticari , ekonomik , siyası ve sonuç olarak askeri üstünlükle sonuçlanacağı kesindir. Tüm dunyanı İslamlaşmasi ile oluşan gelişme Yecüc,  Mecüc un ( Uzaylıların  )  saldırısı ile dunya insanlığı  kozasından çıkacaktır . Yaşasın özgürlük .

 

Bireyin özgürlüğüne kavuşması için biliçlendirmektir. 

  

Bilginin zirvesine yolculuk , Allah la başlar , Allahla biter .