Güneşin batıdan doğması  nasıl mümkün olabilir ?

 

Dünyanın manyetik yönün geçmişte değişikliğe uğradığı gelecekte de değişeceğine uğrayacağını  bununun doğu ile batınının yer değiştirmesi olduğunu söyleyebiliriz . Böyle basit bir açıklama gerektiren bir iddia olamaz . Güneşin batıdan doğması fiziksel anlamda gerçekleşecekse bir  değer ve önem taşır.

Fiziksel olarak bunun olması için dünyanın magma ve çekirdeğin  doğudan batıya doğru dünyanın dönüşün ters istikamette dönmesi ve vektör el toplam momentin sıfıra yakın olması gerekir.

  

 Geçmişte dünyada hayat yokken dünya duruyordu . Değişik kuvvetler etkisinde dünya çekirdeği dönmeye başladı . Yer kabuğu doğal olarak çekirdeğin  aksi istikamette dönmeye başlar .Çekirdeğin dönüş yönü değiştiğinde dünyanın yer kabuğunun dönüş yönü de değişir .  Magma sıcaklığının korunması  çekirdek ve yer kabuğu arasında meydana gelen sürtünme kuvvet ile olur. Çekirdeğin dönüşü  çekim ve biyolojik kuvvet  tarafından  sağlanır .  

 

                          Yecuc  mecuc  un ortaya çıkışı . ( DNA sarmalı sağa doğru olan İnsanlar.)

 

 Her gün yer yüzüne çıkmak için  kazırlar ara verdikler zaman kazıdıkları yer kapanır . Kıyamete  yakın kazımayı bırakmazlar ve yer yüzüne çıkarlar . Bir günde gölü kurutacak  kadar kalabalıklar . Savaş la yenilmeleri mümkün değildir . Dua ile boyunlarında çıkan kurtla telef olurlar .    

Dünya merkezinde  , çekim kuvveti sıfır olduğundan iç bük ey bir yaşam alanı olabilir. Enerjisini magmadan alan  ve Atmosferi , Denizi , karası olan cennet gibi bir yer. Diş bük ey dünyadan uzaya  çıkmak kolay , fakat iç dünyadan magmayı  delip yüzeye çıkmak hiç kolay değil . Gerçekten üstün bir teknoloji gerekir .

 Ademle Havva dünya çekirdeğinde yaşıyor idi iseler  , Magma  cehennem , bütün yıldızların çekirdeği cennet olabilir .  

 

Zülkarneyn'in  Demir'in  üzereni Bakir eritmesi ile iki dağı doldurup Yecuc , Mecec  dunyaya gelmelerin engel olmuş olabılır . Burada iki dağ iki manyetik kutup , Demir dinamonun  çekirdeği , Bakırda Bakır sargı olabılır . Galaksiler arası zaman  yolculuğu çok kuvvetli manyetik kuvvetle engelleyip Dunyayı istila etmeleri önlenmiş olabılır .

 

Zülkarneyn'in Güneşin doğduğu yere gittiğinde , zamanın başlangıcında uzak Galakside  ilk medeniyetin oluştuğu yere gitmiş ve orda güneşe karşı örtü koruyucu ( 18 sure 90 ayet  , ozon tabakası gibi ) yoktu .  Güneşin battığı yer ( 18 Sure 86 ayet , Güneşin enejisini tükenmeye başladığı yıldız anlatılmış olabılır . Bu şekilde düşünüldüğünde ışık hızı aşılamaz olarak bilindiğinden  kıyamet bağımsız olarak  her güneş sisteminde kopuyor ve uygarlıklar yok oluyor olabılır . Dunyadaki bütün canlıların DNA sı sola doğru olması bir mucize . Başka Gezegenlerde DNA sı sağa doğru olan canlılar yaşayabilir . O zaman bu iki yaşamın bir şekilde buluşmaması gerekir . Yecuc Mecuc un genlerin sarmalı  acaba sağa doğru mu ?  . 

 

 (Zülkarneyn'in işi) böyle idi... (Kehf sûresi: 83...)

83. (Resûlüm!) Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım.

84. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık, ona (muhtaç olduğu) her şey için bir sebep (bir vasıta ve yol) verdik.

85. O da bir yol tutup gitti.

86. Nihayet güneşin battığı yere varınca, onu kara bir balçıkta batar buldu. Onun yanında (orada) bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz: Ey Zülkarneyn! Onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin, dedik.

87. O, şöyle dedi: "Haksızlık edeni cezalandıracağız; sonra o, Rabbine gönderilecek; sonra Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak."

88. "İman edip de iyi davranan kimseye gelince, onun için de en güzel bir karşılık vardır. Ve buyruğumuzdan, ona kolay olanını söyleyeceğiz."

89. Sonra yine bir yol tuttu.

90. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki, onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık.

91. İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık.

92. Sonra yine bir yol tuttu.

93. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde, hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu.

94. Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye'cûc ve Me'cûc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?

95. Dedi ki: "Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım."

96. "Bana, demir kütleleri getirin." Nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince (vadiyi doldurunca): "Üfleyin (körükleyin)!" dedi. Artık onu kor haline sokunca: "Getirin bana, üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim" dedi.

97. Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu delebildiler.

98. Zülkarneyn: Bu, Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vâdi gelince, O, bunu yerle bir eder. Rabbimin vâdi haktır, dedi.

99. O gün (kıyamet gününde bakarsın ki) biz onları, birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır; Sûr'a da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir.

100. Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.

101. Ve, gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kâfirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir.

102. Kâfirler, beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kâfirlere bir konak olarak hazırladık.

103. De ki: Size, (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi?

104. (Bunlar;) iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.

105. İşte onlar, Rablerinin âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki, biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız.

106. İşte, inkâr ettikleri, âyetlerimi ve resûllerimi alaya aldıkları için onların cezası cehennemdir.

107. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır.

108. Orada ebedî kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler.

109. De ki: Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilâve getirsek dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.

110. De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana, İlâh'ınızın, sadece bir İlâh olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.

                             Deccal  ve Mehdi :

 

 Deccal Iranda , Mehdi  Türkiye de  çıkacak ve savaşacaklar .

Savaşın çıkış nedeni ; Baş örtüsü .

Şeytan inanan insanı intihar saldırısı için  kandırıyor ve  kendini de masum insanların ölümüne sebep oluyor.  

Türkiye’nin teme temel travması Yıldırım  Beyazı ile Timur arasında yapılan Ankara savaşıdır. Baş örtüsü sorununu bu kadar ciddiye alınmasın sebebi de budur.   

Deccal İran yönetimini kandırarak Türkiye nota verecek  “ Sokakta  baş  örtüsüz dolaşmak yasaklanmaz ise size saldıracağız. “

 

Türkiye sizde bayanların resmi kurumlar dahil açık baş çalışmak mümkün olsu bizde de baş örtüsü  ile devlet dairesinde çalışmayı serbest yapalım  teklifi edilir.

  İran bunu şiddetle reddeder  ve savaş başlar . Nükleer saldırıya karşı koyabilmek için çekim kuvvetini kullanmak gerekmektedir .Biyolojik kuvvetten faydalanma ilmi Mehdi  tarafından  öğretilmiş bu sayede  Türk ordusu çekim kuvvet kullanarak Nükleer silahları uzayın derinliklerine göndermeyi başarır . İran ı işkal ederek baş örtüsü  sorununa son verir .   

 

                              Bina , zina  artacak .

 

Sermaye , faiz , üretim güçü hayallerin ötesinde artmıştır.  Günde bir dolara dünyada çalışan insan varken , Tüketilmesi imkansız servet ve para sahibi insanlar madenin emrine girmiştir . Hak  kavramı doğru tanımlanmadığı için bireysellik  kanser gibi insanlığı uçuruma götürmektedir. En büyük hak paylaşımı cinsellik yolu ile olmaktadır . Özgür seksin artması biyolojik kuvvetin çökmesine dünyanın dengesinin bozulmasına ve Nuh tufanında  olduğu gibi kıtaların yer değiştirmesine , dağların yürümesi , Denizlerin kaynamasına neden olacaktır. 

 

Denizler aşırı  erimiş karbondioksit CO2  içerir , basıt bir etki ile gazoz gibi köpürür . Nuh tufanında olduğu gibi Dunya su ile kaplanır.      

 

                        Kıyamete yakın Kuran yazısının silinmesinin yorumu !

 

A harfi ayırmak (Mekan kavramı ) , B harfi ( zaman kavramı )  birleştirmektir.

A örneği  ;  Açmak , Atmak , Almak , Açmak ,Akmak , Ayırmak  vs

B Örneği  ; Bakmak , Batırmak , Başarmak , Bağlamak , Bırakmak , Bitirmek vs

Diğer bütün sesli harfler bu  A dan ve Bütün sesiz harfler B den türer temel .

Dildeki seslerin birleşimi ile  mekansal ve zamansal yapı oluşarak Akıl doğar .  

İki temel dil vardır . Türkçe gibi türeyen dunya ( mekan ) dili  , Arapça  gibi bükümlü dinsel (zaman) dili .

Türkçe’de a,e,i,ı,ü,u,o,ö  olmak üzere  23   = 8  (2n   = Kombinasyon   ) simetri ve Sessiz  H=G  B=P  T=D gibi 8*8=16+8 =24 +5 ( aynı üçlü gurup )  = 29

23   = 8  , 23   = 8  temel  mekan ve zaman boyutu inşa eder . Örnek Programı İnceleyin .

Arapça’da  Bütün kelimeler Üç temel Harften türeyen 36 kalıptan oluşan yapı  vardır . Zaman (N! ,permutasyon ) Nasıl oluştuğunu gözlemleyin .     . Örnek programı inceleyin .

 

Kuran bir veridir , onun yorumlanması gerekir . Yorumcusu insan Aklıdır .  Bilgisayarın cd deki 0 , 1 lerden oluşan diziyi yorumlaması gibi . Yorumlanamayan veri silinmiş demektir .

Cifir ilmini gerçek anlamda bilen var mi ? Yok .

Gerçek anlamda kuranı yorumlayan var mi ? . Yok .

İslam dunyasının durumuna bakınca , Kuranı tam anlayan hiç bir  kimse  var mı ? . Yok .

 

Kuran okunarak eski bilinen dışında bir şey üretilemiyorsa Kuran’ın yazıları silinmiştir .  Eski şeyleri Kuran olmadan da okunabilir . Kuranda şu an belki çok az okunacak  yazı kalmış olabilir , fakat çoğu silinmiştir . Onu okuyacak , Akıl ve Gönül yok gibi görünüyor .

 

 

Kuran gözlem aleti olarak kullanılmalı ki paslanmasın ve çalışabilsin yanı doğanın yazıları okunabilsin .  Yazı okunmasa CD çalışmaz . Çalışmayan CD  değersiz plastiktir.

 

 ABD Mekke’deki Kabe’ye Atom bombası atacakmış , Dunyayı çalıştıran Harddisk’i yok edecekmiş . Allah akıl fikir versin !.