Varlığın Yokluğunu algılamak !

       Dünyada 6 milyar  insan yaşıyor . Şu an bu insanlar ne yapıyor , ne hissediyorlar. Ben bu yazıyı yazarken siz ne yapıyordunuz.  Doğum , aşk , Ameliyat , Televizyon seyretme gibi  herhangi bir kişi olarak herhangi bir şey  !. Yaşadıklarınız benim için var olmadı . Dünyada yaşayan insanların çoğunluğu için de .

      6 Milyar İnsanlarla yalnız tokalaşmaya bile ömrünüz yetmez. Evrende hayal gücümüze sığmayacak kadar olay olmakta şu an ve çoğu sizin için yok. Kaç Televizyon kanalı seyredebilir veya İnternet teki bütün siteleri gezebilirsiniz. Öyle ise çoğu sizin için yoktur ve var olamazlar.

      64 Kare 32 taşı olan satranç oyununda  ortalama 10120           hamle bulunmakta . 6 Milyar İnsan 24 saat ömür boyu faklı hamle dizmek üzere çalışsalar hamlenin çoğunu dizemezler . En güçlü bilgisayarların bile tek tek bütün hamleleri saymaya ömürleri yetmez. Öyle ise satrancın hamlelerin çoğu var değildir . Oynadığınız hamle var olur.

     N ! = Permitasyon = Zaman : Diziliş ( N   den   -------->      N e Bire bir örten toplam fonksiyon sayısı n!/(n-x)!))

      2n = Kombinasyon= Mekan   : Birleşim ( Pisagor üçkeni , olasılık toplamı n!/(x!*(n-x)!))

         Zaman kavramını oluşturan dizilişi kontrol eden sistemdir . Dizilişi kontrol eden sistem yoksa zamanda olmaz . Dizilişte değişen birimler maddeyi , değişmeyen alanlar boşluk kavramını ortaya çıkarır .       

  İletişim kanalı  ( Küme uzayı + küme oluşturan sistem + küme =  bilgi kayıt ortamı + bilgi kontrol, gözlemci + bilgi    ,Donanım = Beden = Dış dünya  )                             

       İletişim kanalı Tanımsız  = Oyunun kuralları tanımsız. = Belirsizlik.=Bağıntı Tanımsız.

      ( Telefon veya Televizyon veya Kullandığımız sayı sistemi veya Kimya veya Uçak keşfedilmemiş.)

       İletişim Kanalı Kapalı = Oyunun kuralları tanımlı = Belirlilik. = > Bağıntı Tanımlı.

      ( Zamanda yolculuk , Işınlanma , Genetik robotlar keşfedilmiş  ama çalıştırılmıyor . )

        İletişim Kanalı Acık   = Oyunun kuralları tanımlı = Belirlilik. = >  Fonksiyon tanımlı.

      ( Örneğin keşifler kullanılıyor. Bilgisayarınızın şu an açık ve bu yazıları senin için var. )

        İletişim  ( Küme elemaları + küme eleman dizme sistemi + küme elemanı seçme sistemi= hafıza  + algoritma + girdi ve çıktı ,  Yazılım = Ruh = İç dünya )

        İletişimsizlik = Yokluk => Bağıntı durumu . 

        İletişim = Varlık =>  Fonksiyon durumu .

        3 lü say sisteminde 2 x 2 = 11 olarak gösterilir.     

        2 li de 10 x10 = 100     4 lü sayı sisteminde 2 x 2=10 gibi  5 lik ve yukarısı için 2x2=4

        Fakat hepsi 4 sayısını gösteriyor. Gitmek = Go gibi .

       Satrançta rasgele bir pozisyonun varlığı  1/10120 = Kütle = İletişim olasılığı  kadar çok küçük bir değerdir. İletişim kanalı  açık ise kurallar tanımlı satranç  tahtasında taşlar dizili iken yapılacak hamle sayısı ortalama 1/100=kütle=İletişim olasılığı   kadar yükselir.  İletişim kanalı kapalı iken ( Satranç tahtasında taşlar dizilmemiş veya Televizyon açık değil ) kütle yanı olasılığı o kadar az ki bizim için var olamaz. Hangi hamleyi yapmamız gerektiğini bilemeyiz. Diğer durumda oynayacağımız hamleyi seçebiliriz. İletişimi gerçekleştiririz. Kütle vardır. İletişim olasılığı yüksektir.

                          

 

             Satrançta ortalama 40 hamlede oyun biter . Oyunun 20 inci hamlede bitme olasılığı 20/40 1/2 %50dir. Her hamleyi bir birimlik mesafe kabul edebiliriz. Oyunun  5 dakikada veya 5 saatte oynanması hareketin ( İletişim kanalının hızı ) hızını gösterir. Her hareket başlangıçta belirsizdir ve bunu olasılık olarak gösterebiliriz. 

       Mesafe Olasılıktır. Bir şey ne kadar uzaksa fiziksel veya duygusal olarak sizi o kadar az etkiler. 

     Hareket ; Olgunun  olasılık değerinin referansa göre değişimidir!

        Bir elektronun bir yerde bulunma olasılığının karesi oradaki elektronun yoğunluğunu verir.

        Fizikte bütün elektron davranışı eşit kabul edilir. Birbirlerinin yerini almaları durumu değiştirmez. Tek elektron vardır , diğerleri onun kopyasıdır da denilebilir. Tek elektronun Farklı zaman , mekan , ve moment um durumu .

          Diyelim Evrendeki fizik olayları c++  bilgisayar programlama diliyle sanal olarak yazıldığını düşünelim. Programcı tek elektron , tek proton , tek notron fonksiyonu yazacaktır .

   class atom {

Private : 

float Kuarklar (u,d,s,c,b,t) ;

float Leptonlar (elektronlar,Muonlar,Tauon);

float Gluon (Gravition,Foton, Zayıf Gloun, Renki Gluon );

 public: 

  int moment, hiz , konum1,konum2, konum3;  

   elektron ( x,y,z,t,m,y,x1,y1,z1,t1,m1,y1) ;

   proton ( x,y,z,t,m,y,x1,y1,z1,t1,m1,y1) ;

   notron ( x,y,z,t,m,y,x1,y1,z1,t1,m1,y1) ;

       };

 atom:: elektron ( x,y,z,t,m,y,x1,y1,z1,t1,m1,y1) { int sonuc;

if (abs(x-x1)<.0000..1 && abs(y-y1)<.00001 &&.........y-y1=0)  sonuc1;

else sonuç =0;

//............; her ne ise kodları

//.............;. yeni gözlenen davranışları

}

// Büyün fonksiyonlar bu şekilde yazılır.

void main {  

atom h1,h2,....hn 

// n adet hidrojen tanımladık .

// hidrojen atomu içinde fonksiyonlar yazılır ve koordinatlar atanır.

}

/* C++ program dilini ( İletişim kanalını ) kullanarak sanal olarak evreni modelle dik , yarattık . Programladık. İletişim oluşturduk bu yeni bir iletişim kanalı demektir. C++ ile yazılmış derlenerek iletişim kanalına dönüştürülmüş Örneğin excel, win95/98/2000 word , Oyun programları , muhasebe veya mühendislik programları vs hepsi birer iletişim kanalı durumunda , yazılan bilgiler iletişim. 

  */                          Araba gibi ulaşım araçları iletişim kanalıdır. 

    Örnek . Atom fiziği iletişim kanalı , bilgisayar iletişim ; Bigisayar iletişim kanalı , Program iletişim ;

Program iletişim kanalı , Para iletişim  ; Para iletişim kanalı , ihtiyaç iletilişim ...  vs 

                            

                                     

       Madde , Zaman , Mekan birer iletişim ise Fizik Kuralları iletişim kanalıdır.

  Geri dön