1-> Niçin yaşlanıyoruz.

                    A -) Kapalı ortamda entropi sürekli artar bu zamanın yönünü belirtir. Geri döndürülemezlik
  fizk yasaların geriye doğru işlemesini engellenmesi olup nedeni entropi artışıdır . Entropi dağınıkık olup durumların sayısınının ifadesidir . Manyetik   ve Çekim kuvvet  tarafından yönlendirilir.

                     B-)  Biyolojik  yaşamın entropiye rağmen var olması pragramla  olur . Bu program DNA olarak isimlendirilir .

      Bilgisayar programcılığı  tek boyut olup 0 1 gibi bir kesinliğe ihtiyaç duyar ve en küçük bir hatada  0 ın 1 olması progarın çökmesine neden olur.  Biyolojik programda bu yolun izlenmesi mümkün değildir çünkü yazılım ve donanım aynı anda çok boyutlu  ortamda çalıþması gerekmektedir. Bir çok dış etkenden dolayı hata kaçınılmazdır.  En küçük bir hatada bütün biyolojik zincirin kırılmasına izin verilemez. Örneğin  Tek bir radyasyon bile buna neden olabilir . Oysa yaşadığımız uzay radyasyon denizidir.

   Biyolojik program yükseklik , genişlik , uzunluk , zaman , miktar ,  kimyasal , nitelik  olmak üzere 7 temel boyut kullanmaktadır .  Bütün mühendislik ölçümlerinde dx hata payı vardır .  Mutlak kesilikte ölçüm yapmak mumkun değildir . Bu yüzden biyolojik her komutun icrasında  dx , dy , dz, dt , dg, dk, dn olmak üzere bir hata giderme payı konmalıdırı. Bu biyolojik programcılığında akıllara durgunluk verecek ölçüm sisteminin işlediği ortaya koymaktadır.

  DNA hataların birikmesi milyalarca tekrardan sonra yaşlanma olgusu olarak karşımıza çıkmakta ve sistem çökmektedir. Bunun adına da biz ölüm diyoruz.

       Ölümün çaresi başka dunyadır . Düşük entropi transferi . Güneşten dunyaya yapıldığı gibi .
 

    C-)  Gen kopyalama gösterdiki , kopyalanan canlıların yaşı hücresi alındığı  canlının yaşında olmaktadır . Bu yüzden gen kopyalma yolu ile nesillerin devamı mümkün değildir. Kaç yaşında kopyalanmışsa doğan nesilde aynı yaşta olmaktadır .

       Üreme işleminde , genlerin yarım kromozomu Anadan  yarım kromozomu Babadan alınarak bunlar karşılaştırılır . Yaşlanmadan ortaya  çıkan hataları ayıklar ve 0 yakın yaşta yeni nesil dunyaya getirir . Dahice çözüm . Akraba evliliğinde  hataları ayıklamak genler çok benzer olduğundan daha zordur , yaşlı evliliklerde olduðu gibi hatalı canlı  ortaya çıkma olasılığı fazladır .
 

      Nuh peygamber 950 yıl yaşamış eski insanlarında boyu çok uzunmuş . Insan nesilden nesile yaşam süresi boyu gibi kısalmaktadır. Uzak  doğulu insanlar  daha hızlı çoğaldıkları için boyları daha kısadır. Boyları diğer ırklara göre daha fazla devir yaptıklarını göstermektedir .

     Eski bebekler 40 günden sonra  gözlerini açmakta idiler . Şimdi doğar doğmaz açıyorlar.

 
 
 bir