Zekat ve Birleşik faiz hesabı f=A*Math.pow((1+1/p),y));  ( java kodu )


Zekat sanal faiz olup servet sahiplerin üretin gücünü artırır çünkü ne kadar çok tüketebilen insan varsa o kadar çok üretim olur.

                                                            

       ANA PARA                      ZEKATI ÖDENECEK DEĞER    

      YIL                                      ZEKATI ÖDENMEMİŞ YIL       

      YILLIK ORAN                  1  / 40  % 2.5                                 
     SONUC   =                

            


Zekat oranın yaklaşık ülke kalkınma oranın eşit olduğunu bunun paylaşıldığı açıkça görünmektedir. Zekatta mutlak adalet var.

    

   

   

                               

                          MINDCELL  

   Mindcell yazılım teknolojisi :
****************************** 

Yedi boyutlu uzayda bilgi tutar 
7 x 7 = 49 fakli düzlemde bilgi işlenir.
7! = 5040 farli bilgiler doyalanır. 

Yedi boyutlu uzayda hesap yapar 
İki ve yedi boyutlu uzay aynı anda kullanılabılır. 

Çok farklı uzaya dönüştürülebilinir 
Formüller yeni uzaya göre yenilenir. 

Görsel şifreleme yapar
Çözülmesi imkansızdır. 

Network ortamında çalışır ve 
Ayn anda bütün kullanıcılar
çok boyutlu uzayda hesap yapar. 


Bireysel ve kurumsal yararları.
------------------------------ 

Kurumun bilgi değelemdirme hızı % 25 artar.
Kuruma özel model oluşturmak çok kolaydır.

Kurumun bilgiden faydalama kapasıtesi % 50 artar.
Bilgi uzayı çok hızlı yeniden modellenebilinir. 

Kurumun yeni bilgi üretme güçü % 100 artar.
Bilgi ve işlemler 7! = 5040 farklı dosyalanabilinir. 


Bireyin algılgılama kapasıtesı % 100 artar.
Çok boyutlu uzayda düşünmeyi öğrenir.

Bireyin düşünce güçü % 50 artar.
Beyinle aynı dil uzayını kullanır.

Bireyin bilgi işlem özgürlüğü % 25 artar.
Kendine özel farklı bakış ortaya koyar.