Gerçekse İnanırsın , İnanırsan gerçek yoktur, çünkü her şey belli sınırlar içinde doğrudur ve o sınır kabuldür . Farklı bakış başka gerçekliktir . 
 
 

 
Bir Milyon Yıl sonra    

  

 Altı kuvvetinin kullanılması  ve Zamansal ve mekansal etkileri

 ( Biz yeri ve göğü  altı günde yarattık . Tevrat , İncil , Kuran )     

Yerin yaratılışı  metafiziksel ( mikro uzay, derine yani aşağı,psikolojik ve bireysel ,içe ,rasyonel, mekansal,dalga ) , Göğün ( makro uzay,genişlemeye yani yukarı , teknolojik ve toplumsal  ,dışa ,çoğul , irrasyonel ,mekansal,madde )  yaratılışı  fizikseldir.

 1-)  Milattan önce 1.000.000 güçlü nükleer  kuvvetin ortaya çıkardığı  maddenin eylemsizliği enerjiden yaratılan  şeytanın iktidarına son vermiş ve İnsanı yaratıcının vekil kılmıştır . Zaman kavramı değişime direnme ile ortaya çıkmış ve zaferin tek anahtarı olmuştur . Hazreti Adem' in mucizeleri .           

2-)   Milattan önce 100.000 yılında zayıf nükleer kuvvet insanlığı kurtuluşa taşımıştır . Nükleer deniz araçları ikinci kez yirminci asırda kullanılabilmiştir . Nuh peygamberin mucizeleri . (Çok büyük gemi yapması )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-)  
Milattan sonra 2000 Yirminci Asırda insanlar manyetik kuvveti kullanmayı öğrenmişler sahip oldukları ilkel matematikle elektron sayaçları ( Com pütür = bilgisayar ) yapmış ve uzayı kullanarak yaşadıkları çekim alanını ( Gezegeni = Dünyayı ) yuvarlak hale getirmişlerdir . Hazreti İbrahim’in mucizeleri . ( Ateşten korunması, Dağlara parçalayıp dağıttığı kuş parçaların çağırdığında organ nakli gibi birleşip canlı olarak kendisine gelmesi.

 4-) Yüzüncü  Asırda geliştirilen üçüncü kuşak matematikle çekim kuvvetini kullanmayı başaran insanlık evreni paralel uzaya dönüştürmüştür . O çağda mekan kavramı yanılgısından kurtulduk . Her şeyin 0 noktasında n boyutlu uzayda tanımlandığını keşfettik . Çekim kuvveti manyetik kuvvete göre birim alanda çok daha fazla bilgi tutar.   Hazreti Musa’nın mucizeleri . ( Denizi yarması , Dağı kaldırması , Asanın ejdere dönüşmesi ve diğer kuvvetleri yutması

 5-) Bininci Asra gelindiğinde insanlık tüm evrene hakım olmuştu . Tüm ortak iletişim kanalarında ( Paralel evrenlerde )  fizik yasaların kontrolünü  sağlayan biyolojik kuvveti kullanmayı öğrenerek dağınıklığı ( entropiyi ) azaltıp zaman kavramını ortadan kaldırdık .  Geçmiş zaman ve gelecek zamanın ne demek olduğunu çoğunuz anlamdınız çünkü zaman kavramı düzensizlik artışı kontrol edilemediği çağda vardı . 2000 yılarında manyetik kuvveti kullanmadan yaşam düşünülemediği gibi 100.000 yıllarında biyolojik ( Nefis ) kuvveti kullanılmadan yaşam düşünülemezdi .   Hazreti İsa’nın mucizeleri  . ( Ölüyü diriltmesi , tedavisi imkansız olan hastalıkları iyileştirmesi . Toprağı alıp üflediğinde " Sıcağın düşürülmesi ; entropinin azalması düzenin yani  bilginin artması."  kuş olup uçması .)        

   6-)  Akıl kuvveti yasları koyan ve muhafaza eden güçtür bu yüzden her yerde aynı fizik yasaları geçerlidir. 1.000.000 (Bir milyon ) yılında ol kuvvetinden faydalanarak  Akıl kuvvetini tam kullanmayı öğrendik . Cennet ve Cehennem dönemi kapandı . Mekan kavramı ortadan kalktı ,mutlak bütünleşme gerçekleşti . Her şeyin sebebi niyetimiz , İnancımız kanun oldu !. Hazreti Muhammet’ in mucizeleri ( Miraç , Kuran )        

  7-)  Ol kuvveti Yaratma kuvvet olup insan ruhu ile Tanrı arasında bir perdedir öyle ki üflendiğinde perde üstünde oluşan dalga saf , tam ve son  bilgidir ve o her şeydir . Alt düzey sonsuzlukta emanet aldığımız ol kuvveti ile elde ettiğimiz akıl kuvveti ve bilinçle girişim yaparak perdeyi ortadan kaldıracağız. Geçmiş ve gelecek ve her şey yaratılmamış olacak ve aslımıza geri döneceğiz . Sıfır noktasında sonsuz bilgi tutmaya sağlayan ol kuvvetin nahifliği , bize ayıt olmayan yaratma kuvveti  ile yeni üst sonsuzluğa , gerçek kıyamet olan yeni doğumla başka düzeye çıkmış olacağız .


Eylemsizlik taşıma alanı.

1 - Kurakları birbirine bağlar . Protonları vs . (Güçlü nükleer kuvvet , Renkli gluonlar )  
2- Protonları bağlar .Atom Çekirdeği. ( Zayıf nükleer kuvvet , zayıf glounlar .)
3- Elektromanyetik Dalgalar , Elektronları çekirdeğe bağlar. ( Manyetik kuvvet , Foton ) 
4- Kütlesel çekim gezegenleri , güneşi , yıldızları birbirine bağlar. ( Çekim kuvvet , gravition ) 
5 - Paralel uzayları birbirine bağlar yani Cehennemi içine alır.  ( Biyolojik kuvveti , Nazar )
6- Paralel uzayları ve Cenneti içine alan uzay. ( Akıl kuvveti , Telepati ). 

 Enerji taşıma alanı

1-(Güçlü nükleer kuvvet , Renkli gluonlar ) Çekirdek sisteminde enerji taşır.
2 ( Zayıf nükleer kuvvet , zayıf glounlar .) Atom sisteminde enerji taşır.
3- ( Manyetik kuvvet , Foton ). Güne? sisteminde enerji taşır.
4-( Çekim kuvvet , gravition ) .Evren sisteminde enerji taşır.
5- ( Biyolojik kuvveti , İstek , Nazar ) Paralel uzay sisteminde enerji taşır.
6- ( Akıl kuvveti , İnanç , Telepati ). Bilgi uzay sisteminde enerji taşır. 

Bilgi Taşıma alanı

1- Atom çekirdeğinin dışına bilgi taşır. (Güçlü nükleer kuvvet , Renkli gluonlar
2- Atom dışına bilgi taşır. ( Zayıf nükleer kuvvet , zayıf glounlar .)
3- Uzayın sınırlarını belirler . Evrende bilgi taşır . ( Manyetik kuvvet , Foton )
4- Cehennemde bilgi taşır. ( Çekim kuvvet , gravition )
5- Cennette bilgi taşır . Entropyi azaltır.( Biyolojik kuvveti , İstek )
6 - Bilgi uzayının dışına hayal uzayına bilgi taşır. Masada ve ruhlar aleminde ( Akıl kuvveti , İnanç ).