Dil ve Bilinç                                 

       Dış dünyamız bir iletişim kanalıdır ( Bağıntı = İletişim kanalı ) . Bu kanalın alt kümelerini iletişim (İletişim = fonksiyon ) olarak herhangi bir şekilde kaydedebiliriz.  Bu ses , ısı , ışık , kimyasal  yöntemlerle olabilir ki bunlar fotoğraf , bilgisayar ortamı , organik hücreler gibi. Bunlarla algı dünyasının modeli kurulur. Bu algı dünyası iç dünyamız  olarak da adlandırırız. Bunlar 3 değişkenli mekan , 2 değişkenli zaman , toplam 5 değişkenle fiziksel alemi temsil ederler. 5 boyutlu uzay da insan harıç diğer yaratıklar yaşıyorda denebilir.

    Mekanı ayırtan kuvvetler olan ; Güçlü nükleer , Zayıf  nükleer , ve Manyetik kuvvetlerin oluşturduğu üç boyutlu uzaydır.

    Zamanı birleştirici kuvvet olan  ; Çekim kuvvet , Biyolojik kuvvet , Akıl kuvvetin oluşturduğu üç boyutlu uzaydır .

      Özne + Nesne = Fiil   ,   Ölçme + Sayma = Hesap ,  Ve + Veya = Mantık , Dil + Matematik = Düşünce

      Yazılım + Donanım = Otomat     ,     Beden + Ruh = Canlı , İletişim + İletişim kanalı = Varlık

  

 

  Kuraklar güçlü nükleer kuvvetle , Zayıf nükleer kuvvet atomları , Manyetik kuvvet  kimyasal bileşikleri , Çekim kuvveti gezegenleri oluşturur.

 

Rize Valisi Kasım Eren, okul önlerinde delikanlıların kızları rahatsız ettiğine dair şikayetlerin artması üzerine önceki gün bizzat denetime çıktı.

Kim= Rize Valisi Kasım Eren

Ne= Delikanlıların kızları

Hangisi= rahatsız ettiğine dair şikayetlerin artması üzerine

Nerde= okul önlerinde

Ne zaman= önceki gün

Nasıl= bizzat denetime çıktı.

Niçin=Ahlaki neden (Cümlede olmayan metafizik dış uzay, inanç boyutu)

 

 

   Çekim kuvveti düzenin çabuk  bozulmasını engeller , Biyolojik kuvvet düzenin korunmasını sağlayabilir , Akıl kuvveti düzeni geliştirir. Bu kuvvetlin nahifliği ve hızı ile ilgilidir. Kıyas zaman algımızı oluşturan ışık hızıdır.      

 Bir taşın düşmesi ışığın ( manyetik kuvvet )  hareketinden çok yavaştır bunun neden çekim kuvvetinin  çok zayıf olması bu yüzden ışıktan çok hızlı hareket ettiğinden  , etki süresi az ve hassastır . Maddeye anında  etki yapamaz . Fakat  çekim kuvveti uzun süre maddeye etki yaparsa ışık hızını aşırabilir . Kara deliklerden ışık kaçamaz.   

  Biyolojik kuvvet çok daha zayıf ve hızlıdır . Civciv yumurtadan 21 günde , Bebek  9 ayda doğar.  Maddeye çok hassa bir şekilde yönlendirir. 

Akıl kuvvet evrenin yaratılması için  hesap edemeyeceğimiz bir zaman etki ederek büyük patlamayla düzenin oluşmasını sağlamıştır .Bu entropi sayısını yazmak için bütün denizler mürekkep , bütün ağaçlar kalem olsa da yetmez . 

Akıl kuvveti öyle hassas ve hızlıdır ki ( maddeyi az etkileyebilir fakat entropi düşürücü etkisi müthiştir.)  evrenin  büyük patlama ile ortaya çıkışından 13 milyar yıl sonra dünyada yaşam başlamış , dinozorlar ortaya çıkmıştır .

Akıl kuvveti öyle hassas ve hızlıdır ki dünyada yaşam başladıktan ilk İnsanının çıkışı için 400 milyon yıl geçmesi yetmiştir. 

Akıl kuvveti öyle hassas ve hızlıdır ki dünyadaki bilimin gelişmesi için 10 bin yıl yetmiştir . Bunu gerçekleşme olasılığın için ne kadar hız gerektiği ortadadır . Akıl kuvveti bizim hayal edemeyceğimiz bir  işlem zamanına sahiptir. Işığın  bir frekansı için geçen zamanında , Akıl kuvveti sonsuz denebilecek bir titreşim yapar ve yol alır . Aldığı yol  ışığı dalga boyundan daha  kısa görünür eyer manyetik boyutla kıyaslanırsa.  Fakat dış dünyayı uzun zamanda ana şekillendiricidir.

  Bir bilgisayar işletim sistemi  programının ışık hızı ile tesadüfe bütün  ihtimalleri deneyerek  oluştuğun hesaplayın kaç yıl gerekli !.   Akıl kuvvetleri birleşince , makul zamanda  programın geliştirilmesini ve bizim programı  kullanmamız sağlar. Bu da Akıl kuvvetini hızını gösterir. 

      Akıl kuvvetin ürünü olan Dil nedir ? Örneğin   Ev kelimesini inceleyelim.   Her toplumda farkı bir imaj ve algı ortaya çıkaracaktır.

Bir Amerikalı için , Bir Çinli için , Bir Hintli için , Bir Türk için farklı anlam ifade eder. Bir İş adamı için ,

bir Memur için , Bir inşaat mühendisi  için farklı anlam ifade edecektir. Bir Gelin için , Bir Çocuk için , Bir misafir için başka anlam ifade eder. Örnek her kelime için sınırsız denilebilecek kadar çoğaltılabilir. 

       Her kelimenin anlamı ( Farklı kodlarda yani faklı dillerde olması  yapısal anlamda ) bütün algıların bileşkesi olarak var olur ve bu da her zamanda , her yerde , her koşul da ve her insan da farklı anlam yüklenir.    Tek kelime ( fonksiyon = sayı = İletişim ) bütünün oluşturan cümleye ( bağıntı , Sayı Sistemi = İletişim kanalı )  dönüşür. Modelden sanal bir prototip ( Prototip= 1/1  model) oluşur. İç dünyadan ( İletişimden ) sanal dış dünya ( Sanal iletişim kanalı = a+ib ) oluşur. Buda 6 inci değişkenle gösterilir.   İnsanlar diğer canlılardan farklı olarak 6 boyutlu uzayda yaşarlar.   

       Bilinç 6 inci  buuttur. Bu yüzden İnsanlar yaşadıkların farkındadırlar.f Çünkü yaşadıkları ortamın dışında dururlar ve dış dunyayı gözlerler yani insanlar sandığımız dunyaya ayit değiller.  Yaşadıklarını bildikleri için öleceklerini bilirler ve yaratıldıklarını ve tekrar yaratılabileceklerini kavrayabilirler.

      Dil bilinci ortaya çıkarır. Bilinç diş dünyanın modelinden yeniden model üretir bu da insanın yaratıcılığıdır.  Programlama İletişim kanalından iletişim ortaya koymak olduğundan (Matematiksel anlamda Bağıntıdan fonksiyon elde etmek veya kümeden alt küme elde etmek. ) dilin ürettiği iletişim programlamadır. Dil iletişim kanalıdır. Bu kanalla insanlar başkalarını ve kendilerini programlarlar.   Bilgisayar Programlamada bit ( dalga , rasyonellik ) kullanılırken insanlarda kütle ( Parçacık , irrasyonellik ) kullanılır. 

    Düşünce kelimelerin kütlelerinin toplamıdır.

 

.