Bilinmeyenin verdiği heyecan !

 

       Virüs Toplumun içindeki zararlı insanlar , Virüs Bedendeki zararlı mikroplar , Virüs Bilgisayarı bozan program parçacıkları , Virüs İnsan beyninin hata yapmasına neden olan cümle parçacıkları engramlar. Entropinin azaltmak için kullanılan sistemin entropiyi artırmak için kullanmak .

                                       

 

           İnsan beynindeki  virüsler dil ile oluşan program parçacıklarıdır.

    a-)  Bu virüsler nasıl oluşur ?

    b-)  Ne yaparlar ?

    c-)  Nasıl kurtulun ur ?

    d-) Niçin rüya görürüz ?

    a-)  İnsan nasıl programlanır ? ve nasıl karar verir?

     Dil  bilinç yanı 6 boyutu yaratır. Dilin  ( İletişim kanalın ) ürettiği cümlelerin ( iletişimin ) bir kütlesi (Ağırlığı = Kuvvet = Kütle )  vardır. Bu  O cümleni önem değerini gösterir. Önem değeri zamana , mekana , kişiye , inanca göre tanımlanır ve bu koşulara göre değişiklik gösterir.

    Cümlenin önem değerini ( Kütlesini = hareket değeri = düşüncenin önemini ) belirleyen şey nedir.

    1-) Yaşamak ! ( Bireysel )

    2-) Daha fazla var olmak. ( Toplumsal  = 7  inci boyutu oluşturmak.)

    Biz göğü yedi kattan yarattık.

    1-) Nefes almak , Isıya karşı korunmak , Mekanik ve kimyasal  zarlardan etkilenmemek. Avlanmak , Barınmak , Beslenmek , Sağlık vs.

   2-) Cinsellik , Güç , Şöhret , Makam , Üretmek , Sevmek , İnanmak , İstemek vs .

  Cümlenin ( İletişimin ) muhatabına göre yukarda belirtildiği sınıflamaya yerleştirilir.

  İnsan yedi boyutlu uzayda ( Toplumun içinde ) en önemli olan ne ise o davranışı yapar. Toplum birbiri ile etkileşmektedir. İletişim kanalları  geliştirilir ( Evrimleşme ) .

  İpnotize edilen kişi nasıl eline parmak dokundurulduğunda sana sigara değdirildi denirse ( Hipnoz yapan tarafından ) parmağın değdiği yer sigara yanığı gibi kabarır aynı şekilde bütün kelime ve  cümleler  bilinç altında aynı şekilde etkindirler. Cümlelerin önem değerinin  bileşke kuvvetleri toplam sonucuna göre  bireyin davranış gerçekleşir. ( Bulanık mantık veya kuantum mekaniği hesabı gibi )

   Deprem olurken gökyüzündeki yıldızların güzelliğini seyredemezsiniz veya magazin haberleri okuyamazsınız  . Hayatta kalmak o an en önemli olan şeydir de ondan. Bütün dikkatiniz çevreye odaklanmıştır. Konsantrasyonunuz maksimum düzeydedir. Ölüm korkusu ile düşen bilinciniz ( İletişim kanal sayısının azalması ) sizi pencereden atabilir ve gereksiz yere ölmenize neden bile olabilir.

    Virüsler (Virüsler  = Engrarlar = Bilinçsiz veya yarı bilinç durumunda kaydedilen cümle parçacıkları )  algı kalıpları olarak nöronlarla beyne kaydedilir. Bilinç açık olmadığı zaman kaydedilen bu telkinler zaman kavramından yoksundurlar. Geçmişteki olayları şu an , geleceğin geldiğini sanırlar yanı yokluk kavramını içermezler dolayası ile varlık kavramını tanımlayamazlar. Her şey her şeye eşittir (A=A=A) mantığını kullanır. Her şeyi birbirine karıştırır. Örneğin : Eş kötü ise ondan doğacak çocuk da kötüdür. Çocuk kötü ise  sekste kötüdür. Seks kötü ise yasak aşk iyidir. Yasak aşk iyi ise aldatmak iyidir. Aldatmak iyi ise boşanmak kötüdür. Boşanmak kötü ise öldürmek iyidir. Öldürmek iyi ise Çocuğu aldırmak iyidir. Çocuğu aldırmak iyi ise onu yap ama katıl olma ! İşte virüsün çalışma mantığı. Dili fonksiyonel ( iletişim ) olarak kullanır Bağıntı (İletişim kanalı ) olarak kullanamaz . Çünkü Altıncı ve Yedinci   boyuttan  yoksundur.

    Bilinç kaybını sigorta atmasına  benzetilebil. Sigorta atmasa makine arızalanır. Yaşamsal önemi olan bir olgu nedeniyle  o esnada oluşan iletişimin (cümlenin ) ağırlığı çok fazladır. Aşırı akım çekildiği zaman  sigorta atar ve bilinç kapatılır. Bu esnada bütün hücreler aynen yaşarlar ve çevreden gelen bütün algıları beş duyu ile kaydederler. Fakat bilinç kapanması nedeniyle   6 ve 7 boyutu olmadığından bütün kayıtlar bu parametreleri içermezler. Bu kayıtlar dolaysı ile insanı ve toplumsal değildirler ve bilinçler tarafından tanımlanamazlar yani model olarak algılanır ve diş dünyanın gerçekliği sanılır. ( Şeytanın ve askerlerinin hatası işte bu virüs =şeytanın askerleri)

  Bireyin bilincinin azalması :  7 inci  boyutun ( iletişim kanalın ) azalması toplumla ilişkininin zayıflaması bu da duygusal zeka geriliği ve ruhsal rahatsızlık olarak gözlenir ve bilinir. Suçlularında toplumsal bağlantıları kopması  6 boyutta yaşamalarına neden olur. Büyük  organizasyona dahil değildirler . 7 boyutu algılayamadıklarından ona mensup olamazlar. Cennete giremezler. Bireysel bilinç azalması  modelle ( diş dünya ile ilgili kayıtlar ) prototip ( Dilin oluşturduğu dünya ) arasında ilişkinin kopması anlamına gelir. Buda akıl sağlığının kaybıdır. Delilik 6 inci ve 7 inci  parametrelerinin yoksunluğudur. Bilinicin kapanması gerektiği durumda kapatılmaması durumunda meydana gelir. Ağırlığından dolayı Cümle merkeze düşer veya Cümle uydu olmaktan çıkıp modeli ( Diş dünyayı = İç temsili ) uydu haline gelir. İletişim kanalı fonksiyonlaşır. programlama durur ve birey maddi yaratıklardan farkı kalmaz. 5 boyutlu varlıklar gibi yani hafızası var mantıksal ilişki kurabiliyor fakat Aklı yok.

  b-) Virüsler kusursuz işlem yapan beynin hata yapmasına neden olurlar. Trafik kazasından , Adam öldürmeye kadar her türlü yanlış davranışa  ; Psikolojik rahatsızlıklardan , Deliliğe kadar sapmalara ; Ülserden , kansere kadar her türlü psikosomatık hastalığa neden olurlar !

                                    

  c-) Uyandırma ile ilgili teknik  geliştirilmiştir. A .B . D lerinde halen 20.000.000 kişi virüslerden kendini temizletmiştir. Uygulanması çok kolaydır ve en azından insanların psikolojik rahatsızlıklarından kurtulmaları için kullanılmalıdırlar. Ağırlık içeren kelimelerin tekrarlanması ile zamansal gezinti yapılır ve bilinç altındaki engramlar (virüsler ; 6 ve 7 boyutla ilgili kayıt içermeyen cümleler )  bilinç üstüne çıkartılır ve virüs olmaktan çıkıp birer anı olurlar. Her insan anne karnına varlığının başlamasyla birlikte yaşamı boyunca 100 lerce virüs alır. Virüslerden kurtulmak hata yapmamak anlamına gelir. Beynin kusursuz çalışması . Şeytanın askerlerinden kurtulmak fakat bu  cihat  ruhunu öldürür , Bilinçli yapılan hata olan yaratıcılık gücünü azaltır. 

                          

 d-) İnsan birçok şey hedefler ama  bunların çok azı gerçekleşir. İstekle oluşan düşüncelerin geçerliliğini yitirmesi sonucu bunlara gereksinim duyulmaz . Bunların durdurulması yani suni olarak tatmin edilmeleri gerekir . Bu işlem rüyadır. Rüya görmesek her şey birbirine karışır , beyin çok işlem karşısında çöker. Cümle parçacıkları birbirine girer. Virüslerin arenasına döner beyin ve bilinç yitirilir İnsan . Uyursan bilinç düzeyin yükselir. Yeni iletişim kanaları kurmak mümkün olur.

                    Rüya = İstenen - Gerçekleşen ( 5 boyutta )

                    Hayal = İnandığın - Gerçek olan ( 7 boyutta )

     Virüslerden kurtulmak için bilinç düzeyini yükseltmek gerekir.  

     Gerçek olan = İnandığın - Hayal  = Bilinç

     Bu denkleme göre  İnancını çoğaltmak , hayalleri azaltmak  gerekir. 

    İnancın artması için bilginin artması gerekir. Hayalın azalması için isteklerin azalması !

        Oku ve inancını yaşa !

bir