Saf bilgi

 

     Bilgisayar teknolojisinin ortaya çıkardığı sanal dünya 0 ve 1 ile temsil edilen büyük bir sayıdır. Yorulmacı ve Veri bilgisiyle anlam kazanan 4 temel yapıdır.

 

   Gözümüzle görebildiğimiz her şey toprak, su, hava, ateş yaratılmıştır ve Eski dönemlerde yani antik çağda dünyada 4 element olduğu kabul edilirdi.

 

  Temel kuvvetler/alanlar, dört temel etkileşim (kuvvet): kütle çekim, elektromanyetizma, zayıf etkileşim, ve kuvvetli etkileşim olarak sıralanabilir.

  Canlıları oluşturan genetik bilgi ikili sarmal biçiminde adenin (A), guanin(G), Sitozin (c) ve timin (T) isimli 4 farklı bazdır.  İşte DNA’da bulunan bilginin alfabesini de bu 4 farklı baz oluşturur.

  Toprak (Güçlü nükleer kuvvet)  Tam sayıdır, Yazılım olarak karşılığı bilgi giriş ve çıkış verisidir. ( Intput , Output , klavye , ekran vs)  . Doğum, Ölüm. Yemek, Boşaltım. İnsanın hafızası da bu kategoridedir. 

  Su (Zayıf nükleer kuvvet)  Rasyonel sayıdır. Yazılım olarak karşılığı döngüdür.  ( For , Next , beli bir aşamaya kadar verinin işlenmesini sağlar , program sonludur.)  Kan Dolaşımı, Su döngüsü yağmur. İnsanın mantığı sentez , anti sentez  da bu kategoridedir.

  Hava (Manyetik kuvvet)   İrrasyonel sayıdır. Yazılım olarak karşılığı kıyastır. ( if , than  ,verinin durumuna göre yönlendirme yapar ve program hiçbir zaman durmayabilir.)  Solunum, Fotosentez. İnsanın hayali, rüyası  da bu kategoridedir.  

  Ateş (Kütle çekim kuvveti ) Sanal sayıdır. Yazılım olarak karşılığı ( Kodu çalıştıran, yorumlayan bir tarayıcı yazılım veya program yapan yazılımdır.)  Güneşten gelen düzeni sağlayan enerji dünyada hareketin devamını sağlar. İnsanın inancı de bu kategoridedir. 

Koku ve tat alma duyusunu kimyasal analız olduğundan aynıdır dolaysı ile 4 temel duyu organı vardır.

Dokunmak tam sayıdır. Doruk noktası cinsel ilişkidir. ( Doğru parçası )

Koklamak ve tat almak rasyonel sayıdır. Doruk noktası beslenmektir. (Alan bilgisi)

Duymak irrasyonel sayıdır. Doruk noktası konuşmaktır. ( Hacim, Mekân bilgisi )

Görmek sanal sayıdır. Doruk noktası bakmak değil yaratmak yani görmektir. (Mekân ve Zaman bilgisi)

 Bacaklar tam sayı (adım hareket sağlar ), Kollar rasyonel sayı (bölmek, iş yapmayı üretmeyi sağlar ), Kafa İrrasyonel sayı(evet, hayır, düşünmeyi ve karar vermeyi sağlar)  ve O gizli organ da buluğ cağında sorumluluk kazandıran sanal sayıdır. (zevk için hareketlenir ama yaşamın devamı ve inancın gerekliliğinidir çünkü neslin devamını istemek ölümün varlığına kanıttır. )

 

Dil Çince tam sayı, Türkçe rasyonel sayı Arapça irrasyonel sayıdır.

Müzik, Resim, Beden dili ve her türlü simge sanal sayıdır.

Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme en temel algoritmadır.

Tam sayı toplama kavramı ile Rasyonel sayı çıkarma kavramı ile İrrasyonel sayı çarpma kavramı ile oluşur. Sanal sayı gerçek sayın tersi olduğundan bölme işlemi ile oluşur.

2N. Kombinasyonun permütasyondan farkı, sıralamanın önemli olmamasıdır.

Kombinasyon, bir nesne grubu içerisinden, sıra gözetmeksizin yapılan seçimler, dolayısı ile nesne grubunun tekabül ettiği kümenin alt kümeleri olarak tanımlanır.

Kombinasyon  ( Mekân kavramı ) Rasyonellik

 N ! Permütasyon, birbirinden ayrılabilir nesnelerin değişik sıralarda dizilmelerini ifade eden kavramdır  ( Zaman kavram) İrrasyonellik

 C kodunda şu şekilde bulunabilir:

        long permutasyon (int n,int r) {
         int i;
         long sonuc=1;
         for (i=0;i<r;i++)
         sonuc=sonuc*(n-i);
         return sonuc;
        }

Allah'ın katında İsa'nın durumu kendisini topraktan yaratıp sonra ol demesiyle olmuş olan Adem'in durumu gibidir. (3/ÂLİ İMRÂN–59) Tam Sayı Madde kavramı

Rabbin meleklere demişti ki: Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. (38/SÂD–71) Rasyonel sayı Mekân kavramı

And olsun ki, insanı süzme çamurdan yarattık. (23/MU’MİNÛN–12)   İrrasyonel sayı Zaman kavramı 

O, insanı pişmiş çamur gibi kuru balçıktan yaratmıştır. (55/RAHMÂN–14)  Sanal Sayı zamanın geri döndürülemezliği,  insanın bilinç yani kuantum fiziğindeki gözlemci kavramıdır. Ölümün farkında lığı insanı her yaratılan canlıdan  ayırır. 

Madde ve enerji ilişkisi, İrrasyonel ve Rasyonel sayı ilişkisidir. İnsan ve Şeytan ilişkisi de. Şeytan önce çocuk sonra nikâhla, önce nikâh sonra çocuk arasındaki farkı ayıramaz, Çünkü Mekân bendir, zaman bizdir.

  Gözlenen her şey yaratılmış yanı rasyonel bilgidir. İrrasyonel olan yaratılmaya devam edendir dolaysı ile insan yaratılmamıştır. Gözlem yaparak yaratmaya aracı olmaktadır. Kuantum fizik deneyleri bunu açıkça göstermektedir.

 

Kuran  ("HİCR suresi, 28–29. ayeti" tefsiri) Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin” demişti.

Şeytana görevi rasyonelleştirmek, yanı programı sonlandırmaktır.  

 Bana, onların diriltilecekleri kıyamet gününe kadar mühlet verir misin?” dedi. Allah: “Haydi, sen mühlet verilenlerdensin!” buyurdu. “Öyle ise” dedi, “Sen beni azgınlığa mahkûm ettiğin için, ben de onları gözetlemek üzere Senin doğru yolunun üzerinde pusu kurup oturacağım. Sonra onların gâh önlerinden, gâh arkalarından, gâh sağlarından, gâh sollarından sokulacağım, vesvese verip pusu kuracağım, Sen de onların ekserisini şükreden kullar bulmayacaksın.”(Araf, 7/15-17)

Allah’tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar, aslında Allah’ın lânet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. O şeytana ki: 'Ya Rabbî, Senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. Mutlaka onları saptıracağım, onları birtakım temennilerle oyalayacağım. Onlara davarlarının kulaklarını yarmalarını emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.' dedi. Her kim Allah’ın yerine şeytanı dost edinirse, şüphesiz o besbelli bir ziyana girmiştir.”(Nisa, 4/117-119).

Ayetlere yazılımcı gözü ile bakarsak tam anlamı ile algoritmanın özeti olduğunu görürüz.

Hayvanların kulaklarını yarmak günümüz medyasının özetidir.

Yalçın Kibar (23.10.2010)