Eylemin Niyeti

 

  En derin  yasalar eylemin niyetine göre çalışır .   Zamanın sonunda  nihaiyi  gelecek ; ana varoluş amacına yönelik , ortak eylemimin statik  denge durumu, kaderin alın yazısı olarak  gerçeğine dönüşür .

    Niyetin güçü birim zamandaki Akıl kuvvet olup , en ustun , varlığın temel en küçük  parçacığı bir araya getiren irrasyonel tek kuvvettir . Biyolojik kuvvet dahil bütün bilinen kuvvetler rasyonel olup sonludurlar . Tahmin edilebilir ,  ölçülebilir , sonuçlar önceden belirlenebilir . Eylemi oluşturan kuvvetin etki alanı sonsuzdur , sonuçları belirsizdir .

 

 

 

 

  Gerçek nedir :  Var oluş  bilinci gerçeğe giden yolun rotasıdır. Her varlık ne kadar doğru var oluş bilincine sahipse o kadar çok var olur . Her şeyin amacı daha fazla var olmaktır. Daha fazla var olmak  yaratıcı ile olan bağın niteliği ve niceliğidir  . O bağ sonsuz var oluşun ,  mutlak gerçeğin ta kendisidir ve bu  bağ niyetle örülür . Niyetle örülen yollar her varlığın kader çizgileridir .

    Niyet gerçeğin planı olduğuna göre zamanın yapısını inşa edecek olan sorumluluk  çok  büyüktür. Bu sorunluluğu almak için cahil olmak gerekir . O yüzden insanlar bilgisiz doğar .

   İnsanların ergenlik çağında sorumlu olmaların nedeni  bağ kurabilme yetisi kazanmaları ve niyetlerine göre kaderi şekillendirmeleridir. Akıl kelimesinin anlamı bağ kurmaktır . Bu bağ beyinle kalp arasında  kurulur ve  çok boyutlu büyüklüğü ölçer , miktarın önemini  belirler .

     Bir eşyanın anında kırılması veya hareket etmesi biyolojik kuvvetle olurken bir bitkini büyümesi , balığın yüzmesi , kuşun uçması da aynı kuvvetle gerçekleşir . Biyolojik kuvvet düzensizliği azaltabilir fakat koruyamaz . Bir süreç takıp etmek zorundadır ve zamanın ve mekanın esiridir . Akıl kuvveti zaman , mekandan  ve maddeden bağımsızdır . Kuralları niyete göre yeniden belirleyebilir. Akıl kuvveti için  başlangıçın önemi yoktur , sonuç her şeydir . Mucizenin kaynağı aklın oluşturduğu duadır.

   Akıl kuvveti yakan ateşi kullanmayı , uçmayı hayal eder , uzaktan konuşmayı , ölümden sonraki  hayatı planlar yani olmayanı gerçekleştirir.  Akıl enerjiyi irrasyonel olan topraktan alır , dil  boyutunu kullanır ve eylemin niyetini ortaya çıkarır .

  

 

 Akıl karar verirken ,  niyetin planı olan bilgi,  varlığın kaderini inşa eder .

 2007-11-16

 Yalçın Kibar