2012 hesaplarına göre, kıyamet 228 yıl sonra 2240 da kopacak!

Zaman görecelidir kime göre diye bir soru akla gelebilir.

Ölçümler dünyada yapıldığına göre Dünya zaman diyebiliriz.  

Evrenin genişliği 13,7 milyar yıl ışık yılı.

Evrenin genişliği: 2 x 13.700.000.000 x 365 x 24 x 3600*299.792.458 = 2,59x10^ 26 metre

Planck mesafesi 1,6 x 10^-35 m olan ve evrende ölçülebilecek en küçük uzunluktur.

Toplam Mekân Adımı: 2,59x10^ 26 / 1,6 x 10^-35 = 1,618 x 10^61 metre

Altın oran: 1,618

Evren zaman: 13.700.000.000 x 365 x 24 x 3600=4,32 x 10^17 saniye

Planck sabitiyle (h) hesaplanan değer: 1,35125 x 10^-43 saniye olan evrende ölçülebilecek en küçük zaman

Toplam Zaman Adımı: 4,32 x 10^17 / 1,35 x 10^-43 = 3,2 10^60 saniye

Mekân ile Zaman boyut oranı= Evrenin dış kabuk genleşme (Mekân) akış hızı: 1,618 x 10^61 / 3,2 10^60= 5 m/s (x, y, z, t, m)

Büyük patlamada yaratılan nokta sayısı = : 1,618 x 10^61 x: 1,618 x 10^61 x: 1,618 x 10^61 x 3,2 10^60=1,35 x 10^244 adet, büyük patlamada hepsi Mekân noktası idi.

Mekân noktası, Zaman noktasına dönüşmüş durumda. Kara enerji Mekan enerjisidir ve şu an tükenmek üzere! 

Evrenin büyük patlama ile var olduğu bilim tarafından ispatlanmıştır.

Evrende zaman göre nokta sayısı değişiyorsa yanı büyük patlama ile ortaya çıkmadı ise yıldızlar ölüyor, doğuyor ve paralel evrenlerden iletişim var demektir.

Kıyamet zamanı: Evrenin yaşı x Mekân boyutun akış hızı / Zaman (Işık) hızı=13.700.000.000 x 5 / 300x 10^6= 228,33 yıl  

Evrenin şişmesi 228 yıl sonra geri dönecek ve zaman geriye akacak. 2240 te kıyamet kopacak! Güneş batıdan doğacak.

Mekân akış hızı 5 m/s, Dünyanın döndüğün bilemediğimiz gibi Mekân akış hızını da fark edemeyiz.

Yaşadığımız uzayın motoru durmak üzere, havadaki uçak gibi düşüyor ve her şey yakında çökecek!

Bu hesaplar evrenin genişliği ve zamanı, ışık hızı ve Planck zaman ile mekânın değişim oranına göre yenilenmesi gerekir. Hava tahmini raporu gibi yağmur yarın yağacak ama kaçta tam belli değil.

 7.10.2012

Yalçın Kibar