SCHRÖDİNGERİN KEDİSİ, Alice Harikalar Diyarında

 

                  Hayalı Kuantum  deneyinde gözlem yapılmadan önce  kedi yari ölü yarı canlıdır . Alisin kedisi ise uçar ve görünmez olabilir .

                 Tamlık içten içe hareket , rasyonellik dıştan içe hareket , İrrasyonellik içten dışa hareket , Karmaşık sayı dıştan dışa  harekettir. Rasyonellik bölünmenin sonu olması olup bilgi ölçüm değeridir , İrrasyonellik bölünmenin sonu olmaması yanı başka boyut oluşması olup anlamı bilgi saymadır .

     Enerji = Kuvvet X Yol (  E=F * L   ) , E=M *C*C ( M kütle , C=ışık hızı ),  enerji kuvvetin aldığı yol olup , madde enerjiye enerji maddeye dönüşür . Maddenin enerjiye dönüşmesi potansiyel enerjini kinetik enerjiye dönüşmesidir.

     Işık hızında zaman yanı madde hareketi dururu (Albert Einstein) . E=F *L Işık hızında    E = T * L olur . Eylemsizlik boyutu zaman boyutuna dönüşür .

     Örneğin elektron çift yarık deneyinde tek, tek gönderilse dahi dalga gibi davranarak iki delikten aynı anda geçer ve girişime uğrar fakat  gözlem yapıldığı zaman elektronun iki delikten değil tek delikten geçer  .   Madde irrasyoneldir  yani zaman boyutunun ortaya çıkmasını sağlayan eylemsizlik , bölünmeye direnç gösterme değeridir.  Enerji ise rasyonel olup eylemsizliğin kalkması zaman boyutunu ortadan kaldırır . Enerjinin zaman boyutu olmadığından  medde için ,  m*v = 1 , m+v=1 yapan sanal sayı gibidir. Örneğin Müslüman bankanın verdiği  yasal Faizi almamak ve zekat vermekle daha karlı olduğunu düşünerek hareket ederse , madde de enerjiye dönüştüğü de  mekan ve zaman boyutunu aşarak aynen davranır .

  Sanal dünyada ölü sandığın kedi görünmez ve canlı olabilir. Kedi görünüyor ve yaşıyorsa tam sayı , Kedi görünmüyor ama yaşıyorsa rasyonel sayı , kedi görünüyor ama yaşamıyorsa irrasyonel sayı , kedi görünmüyor ve yaşamıyorsa sanal sayı . Görünmesi gözlemdir kedinin .  Şimdi elektron iki yarıktan aynı anda geçer biri delikte görünür biri delikte görünmez  , görünen ölürse görünmeyende ölür .  Ölü yaşayan demektir zaman ve mekanda .

     Hallac-ı Mansur Yaşadığı vecd hallerinden birinde "Enel Hakk" (انا الحقّ, Anā l-Ḥaqq), "Ben Hakkım" anlamına gelen (أنا الحق) ifadeler sarf etti. Enel Hakk ifadesindeki Hakk'ın Allah'ın doksan dokuz isminden biri olması onun ilahlık iddiasında bulunduğu kanaatini doğurmuştu.  X=sonsuz =1+2+4+8+16+32+64+.....+ = X-1=2+4+8+16+32+64+.....+ =2(1+2+4+8+16+32+64+.....+ ) =2(X)=>X=-1 demişler ve Hallac-i Mansur un başını kesmişler. X sonsuz ise sonsuz artı bir eşit değildir bir artı sonsuza .  X+1 != 1+X dır. Bunu nerden bilecektiler 1000 yıl önce matematiğin ispatladığı ; her şey Tanrı olamaz ama Her şey Allah’ tandır.

      Nefis hayal alemi olup canlının madde gibi potansiyel hareket enerjisidir . Gerçek dünyada nefisi yok etmek demek tamamen rasyonelleşmek şeytanlaşmaktır. Aklın ötesinde , sanal dünyanın dışında boyut indirgeyip görünen kerametler , Piri reisin idamı edilmesine sebep olur ise , Şems-i Tebrizi’nin aç kalmasına , Mevla’nın ile dostluğuna ne gerek var diye düşünme çünkü Çanakkale de Koca Yusuf’un top mermisi geminin baca deliğinden  geçerken  okuduğu dua , Piri reisin haritasına yazılmıştı.

  Gerçek kuvvetler aynı yüklü ise birbirini iter ters yüklü ise birbirini çeker . itme  1x1=1 , (-1)x(-1) = 1 , (-1)x1 = 1x(-1)= -1 ( elektron ve proton, birbirini iter ama Atom, Protonun Elektronu çekmesi ile oluşur. )

 

  Gerçek Tam sayılar , Güçlü nükleer kuvvet , Hz. Adem (S.A.V) ( Proton )

 

 Gerçek Rasyonel sayı  , Zayıf nükleer kuvvet , Hz. Nuh Peygamber (S.A.V) ( Çekirdek )

 

  Gerçek İrrasyonel Sayı , Elektromanyetik kuvvet , Hz. İbrahim peygamber (S.A.V)   (Atom, ışık )

 

  Sanal Kuvvetler de aynı yükler birbirini çeker farklı yükler birbirini iter.    i x i=-1 ( Güneşin maddeleri , Dünyanın kütleleri birbirini çeker ). (-i) x (-i) =-1.  –i x i = i x (-i) = 1 ( Galaksiler birbirini iter)  

 

  Sanal Tam sayı , Çekim Kuvveti , Hz. Musa Peygamber (S.A.V)  (Güneş , Gezegen )

 

  Sanal Rasyonel sayı , Biyolojik kuvveti , Hz. İsa Peygamber (S.A.V)  ( Hücre , Aile )

 

  Sanal İrrasyonel sayı , Akıl kuvveti , Hz. Muhammet (S.A.V) ( Millet, Devlet)

        Bilgi sayıdır , sayıda elif .  

Yalçın Kibar  (29 / 3 / 2010)