Hesap ; ölçeme ve saymanın birlikte yapılmasıdır.

 

   Dış dünya  N ! Permitasyon  ( Zaman kavramı ) >  İç dünya 2n. Kombinasyon  ( Mekan kavramı ) yani  n! zamanı  2^n mekanı gösterir . Zaman kavramını sayma  ( birleştirme ), mekan kavramını kıyas ( ayırım ) oluşturur. Algoritma bilindiği üzere  iki işlemden oluşur , sayma ( Next , döngü = Dalga ) ve ölçüm ( if , kıyas = Parçacık  ) . Bu iki eylemin  birlikte  yapılmasının adı hesaptır.

  Resim hareket etmiyor göz yanılgısı .

 

 

  Bir resim aynı anda algılanır  fakat  yüzlerce pikselden oluşur . Anlık algılama gurubu sınıflandırmak la ilgilidir .

  Diyelim 10 yumurta  taşıma kapasitesi olan sepetimiz  var.   40 yumurta taşımak gerekli ise 4 sefer yapmak gerekli . 4 gurubu oluşur . her gurubu 24  yolla sayabilir    fakat  16 farkı kıyas (seçim ) yapabiliriz . saymak için bir gerekli kıyaslama adimi yeterli değil fakat elimizde 30 yumurta olsaydı seçimi (kıyası)  8 , sayma adımı  6 olacağından , bir sayım için  gerekli kıyaslama adımı yeterli  olurdu . 

 

    Güzel poz ,dağı kaldırıyormuş gibi.

 

  Kuantum fiziğine göre gözlemle madde  değiştirdiğine ve bir mesafe ve zaman kavramından söz edilemediğinden yani her şey bir olasılık olarak görüldüğünden sıralama miktarı , seçim miktarında fazla olduğu zaman  aradaki oran bir alan oluşturur . Bu alan üç boyuttan  bu yüzden fazla olmaz . Diğer boyutlar zaman kavramı olarak tek boyuta , beynimiz tarafından  indirgenir . Beynimiz algoritmayı milyonlarca işlemciye dağıtır . Bilgi uç boyutlu seçim uzayı olarak çöker.  Fizik yasası  bunu böyle yapar. Böylece dizilişin bir sayma (zaman) , seçimin bir kıyas ( Mekan ) olduğunu  söyleyebiliriz.

 

    A ve B  yüzeyleri ayni renktir. İsterseniz resim işleme programı ile kontrol edin .

 

  Her şey bir algoritmadır. Algoritma bir yığını belli bir kuralla göre elenmesidir. Bir elektron hangi yarıktan gececiğini tayın ederken bir sayma ve kıyas kullanacaktır .Bunu aynı anda yapması bir mucize değildir. Matematiksel yapı ile alakalı olan bu olgu , ışığın iletişim kanalı olarak kullanılmazsıdan doğan yetersizliğin sonuçudur . Kuantum fiziğinde  bilgi net tanımlanamadığı için sonuçlar olasılık olarak hesaplanır. Bütün bilgi aynı anda sayılacak bir tablo alanı olup seçim için gerekli ölçüm iç alt uzay olarak sınıflanır. İletişim kanalı ve iletişim algoritmasının  yapı bütünlülüğü ,  zaman ve mekana kavramı ile denk anlam içerir. Ortak katların en büyüğü ve bilgi ölçüm büyüklüğün kıyası en küçük uzay alanın miktarını saptar.

 

 

 

 

  Noktaya dikkatli bakın ,  renkler kaybolacak .

 

 

 

Yarı iletkenlik  zayif akımın güçlendirilmesinden ibarettir olup ,  filtreme işlemi olan ,  ve ( seri bağlantı ) , veya ( parallel bağlantı ) mantığı  ,  göz yanılgısını ortaya çıkarır.  Bilginin depolanma kapasıtesini artıran  katı hal fiziği , durum  uzayını büyütmüş ve oluşan düşük (düzenin artması ) entropi ile  bilginin mekanik işlenmesi elktron düzeyine indirgenmiştir. Maddenin kuantum özellığı kullanan canlılarının  mekanızmalari ,  paradoks gibi görünen sitemleri ,  matemeatiksel yapının sonuçu oluşan denge seçimileridir.

  Bilgini önem değerini baz alınarak işlem yapan beyin , sıralamayı atlayark sonuca ulaşır. Doğadaki düzen ;  mekan ( ölçme = ve, seri ) ve zamanın ( sayma =veya , paralel ) dengelenmesi sonucu oluşan tam sayı değeridir. Rasyonel işlem  düşünce falıyetidir. İrasyonellik ise  yaratıcılığın kanıtı olarak  , varlığı anlamlıdır.

 

 

 

  

 

 Eğer siz bu bayanı saat yönüne doğru döndüğünü görüyorsanız, beyninizin sağ tarafını kullanıyorsunuz.
 Eğer öbür yönde görüyorsanız, beyninizin sol tarafını kullanıyorsunuz.
 Bazı insanlar her iki yönde de döndüğünü görüyorlar. Fakat çoğu insan sadece tek yönde görür.
 Eğer siz diğer yönde de görmeye çalışırsanız ve görürseniz, IQ' nuz 160' ın üzerine ve hemen hemen dahi derecesindesiniz demektir.
 BU BİR ŞAKA DEĞİLDİR. HER İKİ YÖNDE DÖNDÜĞÜ GÖRÜLEBİLİR

Bilginin hesplanması ; [ Ve  ] seri bağlatnı  akış dişlisi ile  [ Veya ]  yan yana aynı aks üzerinde bağlı paralel akış dişlisi ile tanımlanan bilgi , mantık filitreme işleminin gerçekleşmesinde , ölçüm fonksıyonunu  görevini görür. Bilginin hesaplanması kendi kendini yenileyen algoritma ile gerçekleşir  . İletişim kanalı her algoritma yenilendiğinde , önceki iletişim kanalı iletişim haline gelir ve yeni algoritma  kendini kendini daha geliştirmiş  üstün  iletişim kanalı haline dönüşür. P eşittir NP olmuş olur . 

 

P harfi "polynomial", NP harfleri ise "non-deterministic polynomial" ifadelerini temsil eder, türkçe karşılıkları "polinom" ve "belirleyici olmayan polinom"dur. "P eşittir NP?" ise Hesaplama Teorisi'nin en temel ve meşhur problemidir.

 

Polinomsal zamanda çözülen problemler

Hesaplama teorisinde, bazı tip problemlerin çözümü için en etkili algoritmaların çalışma süresinin girilen verinin büyüklüğüne bir polinom cinsinden bağlı olduğu bilinmektedir (buna polinomsal zamanda çalışan algoritma adı verilir), bu tür problemler P kategorisindeki problemlerdir. Mesela verilenbasamaklı bir sayının asal olup olmadığını kontrol etmek için çalışma süresimertebesinde bir polinomla hesaplanabilen bir algoritma vardır. Dolayısıyla verilen bir sayının asal olup olmadığının araştırılması P kategorisinde bir problemdir.

 

Polinomsal zamanda çözülemeyen problemler

Buna karşılık bir diğer gurup problem vardır ki bunlar için sorulan soruya girilen verinin büyüklüğüne polinom mertebesinde bağımlı bir sürede cevap verecek bir algoritma bilinmemektedir. Fakat bu tür bazı problemler için eğer bir şekilde cevabı tahmin edebiliyorsak, tahminimizin doğruluğunu sınamak için veri büyüklüğüne polinom mertebesinde bağımlı sürelerde çalışacak algoritmalar vardır. Bu tür problemler, yani bir tahminin doğruluğunun kontrolü için çalışma süresi verinin büyüklüğüne polinom cinsinden bağımlı bir algoritma olan problemler de NP kategorisini oluştururlar. Örnek olarak verilenbasamaklı bir sayının asal çarpanlarının neler olduğu sorusunu düşünebiliriz. Bu sorunun cevabı için bilinen en iyi algoritmanın çalışma süresisayısına bir polinom cinsinden değil de eksponansiyel fonksiyonlar cinsinden ( misali) bağımlıdır (buna üstel zamanda çalışan algoritma denir), fakat bu problem için eğer bir şekilde cevabı tahmin edebiliyorsak tahminimizin doğruluğunu sınamak içinsayısına polinom mertebesinde bağımlı bir sürede çalışacak bir algoritma mevcuttur. Dolayısıyla verilen bir n basamaklı sayının asal çarpanlarının neler olduğu sorusu NP kategorisindedir.

 

P ve NP arasındaki bağ

Bu iki kategoriden NP'nin P'yi içerdiğini görmek kolaydır. Eğer bir sorunun cevabını verinin büyüklüğüne polinom mertebesinde bağımlı sürede çalışacak bir algoritmayla bulabiliyorsak, bu soruya cevap olarak üretilmiş bir tahminin doğruluğunu da verinin büyüklüğüne polinom mertebesinde bağımlı sürede çalışacak bir algoritmayla kontrol edebiliriz. Bunun için verilen sorunun cevabını verecek algoritmayı çalıştırıp, onun verdiği cevabı kendi tahminimizle karşılaştırmak yeterlidir. "P=NP?" problemi bunun tersinin de doğru olup olmadığını sorar. Yani NP kategorisinde olup da P kategorisinde olmayan problemler var mıdır? Veya diğer bir dille asal çarpanların bulunması için polinom mertebesinde bir sürede çalışacak bir algoritma gerçekten yok mu yoksa var da biz mi bulamıyoruz? Bu alanın uzmanlarının çoğunun görüşü bu tür algoritmaların gerçekten de var olmadıkları için bulunamadığı (yani P nin NP'ye eşit olmadığı) şeklinde ancak bu soruya kesin bir cevap verilebilmesi şimdilik çok zor gözüküyor

18 / 3 / 2008