Işığın  (fotonun)  Hareketi

Işık dalga ve parçacık mı?

100 yıldır açıklanamayan kuantum paradoksun çözümü! Ve sonuçları

Işık çift yarıktan nasıl geçer? Tek foton nasıl sonsuz parçaya bölünür? En küçükten en büyüğe en yakından en uzağa nasıl anlık iletişim var?

http://www.youtube.com/watch?v=Yy4oO_MnJ2U&feature=relmfu

Dolabildik nasıl mümkün!

http://www.youtube.com/watch?v=UvKiCmFYeBw

Einstein Büyük Fikri Einstein E=mc2

http://www.youtube.com/watch?v=OIQdHw3Gx5o&feature=related

Işık hızı izafiyet teorisi

http://www.youtube.com/watch?v=M0Xa2kC-i6M&feature=related

Einstein ve Meşhur İkizler Deneyi

http://www.youtube.com/watch?v=uIWyg5oMs5M&feature=fvwrel

 

 

 Foton ve madde ( kütlesi sonsuz olur dolayısı ile madde ışık hızına ulaşamaz ) , ışık hızında hareket ederken görecelik teorisine göre zaman akışı durmaktadır.  

 Uzay zaman 4 boyutlu olmasına rağmen ışık hareket ederken zaman boyutu yok olur bu yüzden 3 boyutlu uzay dönüşür. Zaman boyutu dalga olarak gözükür. Dalganın başlangıcı zamanda ilerlerken mekânda sabit kalır, dalganın sonu geçmişte kalırken mekânda ilerler.  Işık kaynağına göre hiçbir sorun yoktur ışık dalga olarak ilerlemektedir.    

 Hedefteki gözlemciye göre işler biraz farklıdır çünkü geçmiş algılanamaz yanı ışık dalgasının geçmiş bilgisini elde etmek mümkün değildir çünkü ışıktan daha hızlı bilgi alma yolu henüz bilinmemektedir. Bilgi ışıktan daha hızlı elde edilemez dolayısı ile hep geçmişi izlemek zorundayız.

 Dalganın enerjisi, mekân boyutunda değişirken zaman boyutunda değişmez. Işık hızında hareket eden bir fotonu veya elektron için zaman kavaramı diye bir şey yoktur. 

 Bir foton gözlenmeden önce enerjisi gözlemcini yanına gelmiştir ama zamanda ise geçmiştedir ne zaman gözlem gerçekleşir zaman bilgisi gözlem anına gelir. Bu demek oluyor ki uzay zamanın içinde olay anda gerçekleşiyor, ışık hızında zaman akmadığı için sanki sonsuz bir hızda sıçrama oluşur.

 Bilinç 5 boyut bu yüzden uzay-zamana dışardan bakarız fakat 4 boyutlu nesnelerle ışığı deneye tabı tutularız. Maddi dünya için ışık gözlenemez çünkü foton hep geçmiştedir. Ne zaman foton, madde ile etkileşirse durgun hale gelir ve zaman boyutu kazanır. Deney aleti için; Foton hareket halinde dalga olarak her yerde, he zamanda olabilirken durduğunda o anada var olan parçacık durum kazanır.       

 Çift yarık deneyinde foton hangi noktadan geçtiği ve ne zaman geçtiğinin bir anlamı yok çünkü ışık için parçacık olarak zaman kavramı yok.

 Dolanık olan iki kuantum parçacığı içinde aynı şekilde zaman kavramı yok.  Birinin zaman başlangıcı diğerin sonu oluyor çünkü ışık hızında hareket eden bir nesnenin zaman ve mekân boyutu parçacık olarak farklıdır.

 Gözlemciye göre gerçekte geçmişte olan bütün eylem şu o anada gerçekleşmiş gibi algılanıyor!

 Benzer olayların başlangıç ve son noktaları çok yakındır.

 IŞIK GÖZLEMCİYE GÖRE GÖRECELİDİR.

 Enerji: Mekânın boyutun ileride ve Zamanın boyutun geride olmasıdır.

 MADDE: Mekânın boyutun geride ve Zamanda boyutun ileride olmasıdır.

 

Olası sonuçları:

Enerji mekân fazlalığı zaman azlığı, Madde mekân azlığı zaman fazlalığı demektir.

Zaman – Mekânın homojenliğin bozulması, madde ve enerjidir. 

Zaman, Mekânların birleşmemesidir. Bu yüzden sosyal ve fiziksel olaylar arasında bile nedensellik bağı vardır.

Zamanın laneti ile ancak mekânın duası baş edebilir.

Sebep sonuç ilişkisinin bağ sayısı, Bilinç sayısından fazladır.

Evrim mutasyon sonucu değil, Matematik ve Fizik yasaların zorunluluğudur. Allah yasası kusursuzdur.

Yazılan bozulmaz, hak Allahlın ismidir. ( Naif Köseoğlu )

7.10.2012

Yalçın Kibar