Altın Oran, pi (π) gibi irrasyonel bir sayıdır ve ondalık sistemde yazılışı; 1,618033988749894 = \frac{1+\sqrt{5}} {2} olur.

Sayı sonsuz olduğundan bilgide sonsuzdur. Z= a + ib

Vektör.

a Gerçek sayı sistemi, Planck mekânı

İb Sanal sayı sistemi, Planck zamanı

(1)  ADRES: Sayı sistemi

Kayıt numarası, Sayı sistemi, taban

Kaydedilen sayı değeri, Sayı, modül

(2)  VERİ: Tam sayı

Maddedir, Güçlü nükleer kuvvet, toplama

Enerjidir, Çekim kuvveti, çıkarma

(3)  DÖNGÜ: Rasyonel sayı

Mekân, Zayıf nükleer kuvvet, çarpma

Zaman, Kara Madde, bölme

(4)  KOŞUL: İrrasyonel sayı

Mantık, Manyetik kuvvettir, üst almak

Akıl, Kara Enerji, kök almak

 

Bilgisayarlar sayı işleme makinesidir.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/LampFlowchart_tr.svg/240px-LampFlowchart_tr.svg.png

 

Algoritmaları daha kolay anlatabilmek için akış şemaları kullanılır.

Algoritma, matematikte ve bilgisayar biliminde bir işi yapmak için tanımlanan, bir başlangıç durumundan başladığında, açıkça belirlenmiş bir son durumunda sonlanan, sonlu işlemler kümesidir. Yani belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için çizilen yola algoritma denir.

Koşul Asal lığı yanı çok boyutluluğu tanımlar. http://www.cebirsel.com/maths/math2-KonuAnlatim/karmasik.htm  

Sayılar Gerçek ve Sanal sayı ( http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanal_say%C4%B1lar ) olarak ikiye ayrılır. Sanal tanımlı küme dışında kalan demektir. Satranç oyununda tanımlı hamleler vardır. Kale, fil, At gibi. Vezir; Fil ile Kalenin hamlesin yapar ama Atın hamlesini yapamaz. Yaptırsan bu sanal olmuş olur.

Gerçek ve sanal sayıların toplamından ibaret olan a+bi şeklindeki sayılara da kompleks sayı veya karmaşık sayı adı verilmiştir. Kompleks sayılar matematiğin geniş bir konusunu teşkil eder.

Tam sayı, Rasyonel sayı, İrrasyonel sayı (
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0rrasyonel_say%C4%B1lar )
olmak üzere uç adet sayı vardır.

Tam sayıyı katıya, Rasyonel sayıyı sıvıya, İrrasyonel sayıyı ise gaza benzetilebiliriz.   

Toprak, Su, Hava elementi denmiş. Ateş ise sanal sayı temsil eder.   

Altın Oran, matematikte ve fiziksel evrende ezelden beri var olmasına rağmen, insanlar tarafından ne zaman keşfedildiğine ve kullanılmaya başlandığına dair kesin bir bilgi mevcut değildir. Tarih boyunca birçok defa yeniden keşfedilmiş olma olasılığı kuvvetlidir.

Fibonacci sayıları (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765... şeklinde devam eder) ile Altın Oran arasında ilginç bir ilişki vardır. Dizideki ardışık iki sayının oranı, sayılar büyüdükçe Altın Oran'a yaklaşır.-

Çekim kuvveti kullanıldığında Mekân engeli aşılır. ( Hz Musa Peygamberin denizi yarması, Kuantum sıçraması )

Kara madde kuvveti kullanıldığında Zaman engeli aşılır. ( Hz İsa peygamber ölüyü diriltmesi, Zaman geriye döndürülebilir.)

Kara enerji kuvveti kullanıldığında Fizik yasası engeli aşılır. ( Hz Muhammet peygamber Miraç hadisesi, Paralel evrenlere geçmek)

Madde enerjin sıkışmış halidir. E = mc2, fizikte kütle-enerji eşitliğinin temel formülüdür. Madde Çekim kuvveti ile oluşan yıldız küldür.

Mucizeler gelecekteki teknolojinin kullanılması olduğunu düşünüyorum. http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/hz-suleyman-ile-belkisin-hikayesi.22530/

Çekim kuvveti, Kuantum mekaniği anlamak için sanal sayı sistemin anlamak lazım.

Kara madde anlamak için sanal sayı sistemimde rasyonel sayı tanımını bilmek lazım. Taşan alanı genişletilmiş alan olarak ele alınır.

Kara enerji kök olup oluşan boş uzayın evren genişlemesi ile alakalı olasılık indirgemesidir.  Düzenin artması yasanın gelişmesi ile eştir.

Manyetik kuvveti yarı iletken tekniği hızlı okuma ve yazma işlemini kullanarak bilgisayar yapılır. Kuantum bilgisayarı kara enerji kullanım ile mümkündür.

Kara enerji kullanmak için gerekli matematik sanal rasyonel sayı sistemi olabilir. Teknolojik olarak kara madde kullanılması ölülerin mezardan kaldırılması ile sonuçlanacak gibi!

Bilgiyi hesaplayan sanal tam sayı, rasyonel sayı çözülmüştür, sanal irrasyonel sayı çözüldüğünde Aklı kuvvetin makineleştirmek mümkün olacak.    

Sonsuz bilginin sahibi olan Allah ol der olur.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1n_oran

 

 Facebook'ta paylaş