Ol emri, yokluğu var eder. Yokluk her şeyi kapsayan sonsuz olandır. Sonsuzu yaratan Allah’tır. İlah Yoktur Allah vardır. (LA İLAHE İLLALLAH)

 

 

Ol: Gerçeği var eden sanallıktır.

 

Sanallık: Var olan bir küme dışında olan, o küme ile ilişkilendirilen her şeydir. Yokluk sanal olan şeydir.

 

Örneğin para borçtan yaratılmış sanal bir şeydir. Paranın Hisse senedi, sigorta, çek, senet gibi çok farklı boyutla olması sanal olması ile mümkün olur.

 

 İnsanoğlunun ayak basmadığı bir yerde Arsanın hiç bir kıymeti olmaz iken, şehirlerin en merkezi ve yoğun nüfus hareketi olan yerler paha biçilemez. O yerin değerini var eden şey insanların taleplerinden doğar. O yerin değeri özünde yanı gerçekte var değil, insanların beynindeki kayıtlarda yani sanalda yokluktadır.

 

 Fiziksel olsun, matematikte olsun, psikolojide olsun, ilahi olsun tek kural vardır. Gerçeği var eden şey sanalın varlığıdır. Rasyonel dünya ( Bir küme ) İrrasyonel bir dünyanın ( Harici küme ) var olması ile mümkün olur. Sonsuzluk sonlu olanın var olması için zorunludur.  

 

 

Ol kuvveti yokluktan doğar. Ol saymaktır. En temel algoritma olan saymak, toplama algoritma da oluşturur.

 

Fizikte 4 temel kuvvet değil Altı temel kuvvet vardır. Allah’ın ol emri ile 6 günde ( boyutta ) yaratılmıştır. Bu kuvvetler tek kuvvet olan ol kuvvetinin farklı boyutlarıdır.

 

Güçlü nükleer kuvvet ol kuvvetin tek boyutlu olma halıdır. Tam gerçek sayı, toplama ve çıkarma algoritması. Maddeyi var eden kuvvet. Programda Veri ( string, int )

 

Zayıf nükleer kuvvet ol kuvvetin iki boyutlu alanda olma halıdır. Rasyonel gerçek sayı, çarpma ve bölme algoritması. Mekanik var eden kuvvet çünkü atom sayısın sınırlar. Programda döngü ( for, to )

 

Manyetik kuvvet ol kuvvetin uç boyutlu mekânda olma halıdır. İrrasyonel gerçek sayı olup, us ve kök alma algoritmasıdır. İkili tabanla temsil edilen kombinasyon yanı seçimi tanımlar. Zamanı var eden kuvvettir çünkü Işık manyetik kuvvetten doğar ve zamanın sınırları ışık hızı ile belirlenir. Programda koşul ( if, then )

 

Bize göre uç temel kuvvet gerçek kuvvetlerdir.

 

Sanal kuvvetler de uç adettir. Donanım tarafını oluştur. Çekim kuvvetin kullandığımızda gerçek dünyanın arka planda olduğunu anlayacağız.

 

Çekim kuvveti ol kuvvetin dört boyutlu yapıda olma halıdır. Tam sayı sistemi olup tabanı değişebilen us ve kök alma sayıların toplamı ve çıkarılmasından oluşan permi asyön yanı dizme algoritmasıdır.  Enerjiyi var eden kuvvettir.

 

Donanımda hafızayı temsil eder ( Bilgisayardaki kayıtlar, Rem  )

 

Biyolojik kuvvet ol kuvvetinin beş boyutlu yapıda var olma halıdır. Fonksiyon algoritmasıdır.  Değişimi var eder. Kara madde denen şeydir. Donanımında hızı temsil eder. ( Ana Kart,  MB)

 

Akıl kuvveti ol kuvvetin altı boyutlu yapıda olma halıdır. Bağıntı algoritmasıdır. Karşılaştırmayı var eder. Kara enerji denen şeydir. Donanımda Mantık kapılarını temsil eder. (Merkezi işlemcidir CPU )

 

 

Boyut artıkça kuvvetler bölündüğü için zayıflar fakat etki ve bilgi derinliği artar.

 

Çekim kuvvetin kullanarak geçmişi seyreder, geleceğe seyahat edebilirsiniz.

 

Biyolojik kuvvet kullanarak dünyayı cennet yapıp ölüleri mezardan kaldırabilirsin. Mesih’in gelişi de bu anlamda yorumlanmalı.

 

Biyolojik kuvvet zamanı geri çevirebilir çünkü düzeni artırmak biyolojik kuvvetle mümkündür.

 

Akil kuvvetini kullanarak fizik yasalarını değiştirebilirsiniz ve yeni evrenler oluşturabilirsiniz. Programlana yapmakta budur.

 

6/12/2013 10:30