Sicim teorisi ve algoritma

Sicim ve M teorisi nedir.

Sicim 10 boyutlu M teorisi 11 boyutlu uzay ile tanımlanmış her şeyi açıklayan teoridir.

İlk üç boyut mekan olup

1 – boyut en,

2- boy yükseklik,

3- boyut derinliktir.

Buna üç boyutlu Bilgisayar Ekranı diyebiliriz.

4- boyut zamandır ekrandaki değişim gösterir.

Bir program çalıştırdınız, bir tarayıcı, editör, hesap tablosu veya bir oyun programı olabilir. Bu programın yaptığı ekrandaki piksel renk değişim zaman boyutunu temsil eder.    

5- Boyut her farklı program için açılan pencere demektir. Yanı farklı zaman durumların temsil eder.

6- Boyut programlar arasındaki iletişi temsil eder. Bir doküman hazırladınız, bir resim çektiniz birleşirdiniz ve mail attınız gibi. Farklı zamanlar arasındaki ilişkiyi tanımlar.

7- Boyut kendi bilgisayar temsil eder ki bu kendi evrenimizdir. Her evrenin farklı yasası ve kuralları vardır.

8- Boyut farklı yasalar olan evrenleri tanımlar. Değişik işletim sistemleri olan bilgisayarlar örneği gibi

9- Boyut farklı Evrenler arasındaki ilişki değişkenidir. İletişim halindeki bilgisayarların tamamın gösterir.  

10- Boyut bütün sistemi tanımlar. Bütün bilgisayara ve internet donanım alt yapısının tamamı gibi düşünebiliriz.

Bu tanım bütün mikro düzeydeki olayları tanımlımızı sağlar. Bunun adı sicim teorisidir.

11- Boyut Makro düzeyde Evren ölçeğinde olayların da açıklayabilmek için Membran teorisine geliştirilmiştir. Bu sistemin, bir sicimden değil, bir membran olduğu tezine dayanır. Benzetirsek bu muazzam internet yapısına veri giriş ve çıkışı yapan dış dünyanın da eklenmesi gerekli.   

12- Boyut Tanrı boyutu yanı 12 inci kişi olan havarideki İsa boyutu da olmalı. Bilgisayar başındaki insan 12 inci boyutu temsil eder.

Algoritma varlığın özüdür.

Algoritma 4 temel parçadan oluşur.

A-     Benlik yani bölünmenin son noktası. 1 ve Sonsuzluk yaratıcıyı temsil ederken 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 gibi sayılar yaratılan Ruhları temsil eder.  

B-     Madde tam sayılar 2x3=6, 2*3*2=12 gibi asal yanı bilinçlerin birleşimden oluşur. Bilgisayar programında bunu adına veri denir.

C-     Mekan rasyonel sayıdır 3/7, 19/11 gibi. Her şey sudan yaratılmıştır. Bilgisayar programında bunu adına döngü denir.  

D-     Zaman irrasyonel sayıdır. Her asal sayının üslerimde bir tür asal sayı olması sebebi ile bilgi tanımlanabilir ve boyut kavram doğabilir. Köklü sayılar, Pi ve e sayısı gibi. Bilgisayar programında bunu adına koşul denir.   

  Toprak asal sayı, Su tam sayı ( Her şeyi sudan yanı sayıdan yanı bilgiden yarattık), Hava Rasyonel sayı, Ateş irrasyonel sayıdır. Şeytan zamandır.

 Sanal sayı negatif sayın kökün varlığın tanımlanmasından doğar. i x i = - 1. Bu gerçek boyut içinde sonsuz hayalı boyutun temsili tanımıdır. Bilgisayar programında bunu adına dış ortam denir.  Günümüz bilgisayarların kullandığı algoritmada benlik yoktur bu yüzden bilgiyi sayar ama hesaplayamazlar. Bu yüzden mantıklar var ama akılları ve bilinçleri yoktur.   

 Bilgiyi hesaplamak mümkündür. Roma rakamı bilgiyi tanımlar, 0 kavramı ile tanımlana sayı ile bilgi sayılabilir. Asal modlarla tanımlanan sayı ile bilgi hesaplanır.

 İnsanlık; önce kol kuvvet, sora hayvan kuvvet daha sonra makine kuvvetini kullandı. Beyin hafızası önce kalemle ve kağıda aktarıldı, sonra insan mantığı bilgisayarla aktararak büyük güç elde etti. Şimdi bilgi hesaplanma süreci yaşanmakta bu süreç bittiğinde insan oğlu akıl kuvvetini de bilgisayar aktaracak ve hayalın ötesinde bir bilinç düzeyine erişecek.

 Güneş ölçeğinde muazzam bir uygarlık kuracak teknoloji dünyada mevcut. Eksik olan şey bilgiyi hesaplayacak matematiğin geliştirilmesi. Bu gerçek olduğunda belki de maddeye kütle veren şeyde kontrol edilecek bu sayada çekim kuvvetinde manyetik kuvveti kullandığımız gibi kullanabileceğiz. Bunu kullandığım zaman ışıktan hızlı bilgiye ulaşabileceğimizden entropiyi kontrol edebileceğiz geçmişi seyredip geleceğe seyahat yapabileceğiz. Başka evrenlere geçiş mümkün olacak buna adı kıyam ( Kıyamet )  yanı ayağa kalkmak olacak.                

    5 vakit namaz ve İslamin 5 şartı

Ölümden sonra hayatın varlığı sicim teori, algoritma ve dini olarak ispatlanmıştır. Bize göre sanal olan cennet ve cehennem öldükten sonra gerçek olacak bu yaşadığımız dünya ise sanal olacaktır. Geçmiş sanal olmuş ama gelecek gerçektir.    

    Sabah Namazı 2 rekâttır ve benliği ve bilinci temsil eder. Birinci rekat Allah ikinci rekat insanı.

    Öğle Namazı Maddeyi temsil eder 4 temel algoritma parçası gibi 4 rekattır.  Veri

    İkindi Namazı Mekanı temsil eder. Döngü

    Akşam Namazı Zaman temsil eder irrasyonelliktir. Uç rekat sayın tam kısmı, rasyonel kısmi ve irrasyonel kısmini temsilidir. Bildiğimiz yazılımın özü yanı.

    Yatsı Namazı tam ve vitir sanal kısmı olmak üzere iki sayıdır. Bu Namaz gözlemci yada program kullanıcısın temsil eder.

Her şey bir Algoritmadır sonuçta.   

Bu sıralamada yanlışım varsa düzeltin!

Yalçın Kibar

2.12.2012