Evrendeki Karanlık madde ve karanlık enerjiyi açıklayan teori   

 

 

  Galaksiler kendi ekseni etrafında dönerken merkezkaç kuvvetinden dolayı yıldızların dışarı savrulmaları gerekiyor çünkü gözlene ve hesaplanan maddenin çekim kuvveti merkezkaç kuvvetinin ancak  %10 kadarı karşılayabiliyor.  % 90 bilinmeyen madde olması gerekmektedir. Görülmeyen maddeye verilen isim karanlık maddedir.

 

  Galaksiler birlerinden hızlanarak uzaklaşmalarını sağlayan enerji de muazzam bir şey. Buna yapan enerjiye de karanlık enerji denmekte ve bunun kaynağı da açıklanamamaktadır.

 

   Karanlık maddenin açıklaması; Galaksilerin kendi ekseni etrafında dönerken yıldızlarda oluşan merkez kaç kuvvetinin  %10 maddenin çekim kuvveti ile dengelenmemekte kalan %90 ise dıştan içe doğru uygulana kuvvet tarafından karşılanmaktadır.  Evrenini genişleten kuvvet, galaksilerin bir birlerini iterken uyguladıkları kuvvettir. Newton un Momentum korunum yasasına göre farklı galaksideki yıldızlar bir birlerini iterken kütleye merkezkaç kuvvetin aksı yönde etki yaparak yıldızların dışa savrulmasın önler.  Kısaca karanlık madde diye bir şey yoktur.

 

  Karanlık enerjinin açıklaması; Maddenin içinde var olan manyetik kuvvet güneş ve yıldızlarda olduğu gibi çok büyük kütle bir araya geldiği zaman dışarı salınır. Nükleer enerji olarak bilinen bu olay manyetik kuvvetin dışarı salınımıdır. Maddenin içinde manyetik kuvvet gibi çekim kuvveti de vardır. Bu kuvvet galaksi ölçeğinde maddenin bir araya gelmesi neticesinde güneşteki manyetik kuvvet gibi dışarı salınır. Maddenin içindeki çekim kuvvetin değeri zamanla azaldığı için galaksi ölçeğinde zamanın akış hızı ve yönü değişir bu da galaksilerin birbirlerini itmesine sebep olur. Genç galakside bir gün yaşlı galakside bin yıl olabileceği gibi olaylarda çok farklı bir şekilde gelişir.  Bu hem karanlık maddeyi hem karanlık enerjiyi açıklar.

 

  Dünya yüzeyinde gezegenimizin hareket hızını ve yönünü algılanmadığı gibi kendi galaksimizde zamanın hızını ve yönünü algılayamayız bu yüzden maddenin itme kuvveti ile makro ölçekte karşılaşmayız.  Kuantum düzeyinde zamanın farklı yönleri açıkça ortaya çıkar. Kuantum dolanıklık, bir elektronun gözlem yapılmadığı sürece aynı anda faklı yarıklardan geçmesi zamanın farklı yönlerin varlığının açığa çıkarılmasıdır. Gözlem yapıldığı zaman çok boyutlu uzayın teke inmesi, zamanın farklı yönlerin bileşkesinin ortaya çıkmasıdır. Zamanın hızı ve akış yönü kontrol edilebilirse maddenin itme gücü ortaya çıkarılabilir bu sayede milyonlarca ışık hızı ile yıldızlar arası, hatta galaksiler arası seyahat mümkündür.  

 

  

                                                                                             

 

 

                                                                                                             Yalçın Kibar

                                                                                                             İnşaat Mühendisi

                                                                                                             17.4.2011