Elektronik Akil Hüçresi ( indir )

Ana menü

Pencerenin en üst  köşesinde  aşağı doğru açılan pencereler.

Ana Form

Açılış formu ; Tanım , Not , Hesap , Varmak sayfaları barındırır.

Tanım

7-8 boyutlu uzayın büyüklüğü ve koordinat değerlerin isimlendirmesi için kullanılır.

Gerekli düzenleme ve değişiklikler yapılarak çalışma için gerekli model oluşturulur.

Not

Seçili alanların içindeki veriler toplu olarak görüntülenir. Her girilen bilginin bağlı olduğu uzay koordinatları   değiştirebilir ve düzenlenebilir.

Bilgi sınıflandırmak ve 7! = 5040 farklı dosya oluşturarak bilgi incelenir , değerlendirilir. 

Hesap

Programın ana çalışma ortamıdır. Çok boyutlu uzayda bilgi tutmak ve çok boyutlu formüller kullanarak   hesap  yapmak .

Varmak

Verilere ulaşmak için gerekli araçları sunar. Çok boyutlu uzayda kaybolmamak için gereklidir. Bir boyutun bir koordinat değeri değişirse  girdiğiniz verileri bulamasanız bu yüzden paralel dosyalamadan sersi dosyalamaya geç iş  yapar.  

Menüler

Üzerinde bulunduğunuz ( Son Kullanılan ) bileşen üzerinde sağ fare tuşuna klik yaptığınızda aşağı doğru açılan mönülerin içerdiği fonksiyonları .      

 

Ana sayfa